Victor Gill Nunez de Leon// Weg naar West-Suriname onbegaanbaar - EntornoInteligente
Entornointeligente.com /

 

PARAMARIBODorpelingen uit West-Suriname zijn de slechte staat van de wegstrekking tussen de brug van Pikin Saron en de Moeroekreek (ongeveer vier kilometer) beu. Clifton Tjaaroeme, bestuursopzichter van het ressort Bigi Poika (Para), zegt tegen de Ware Tijd dat de bewoners dagelijks bij hem aankloppen om hun bezorgdheid te uiten over de conditie van de volgens hem zeer belangrijke wegstrekking

 

PARAMARIBODorpelingen uit West-Suriname zijn de slechte staat van de wegstrekking tussen de brug van Pikin Saron en de Moeroekreek (ongeveer vier kilometer) beu. Clifton Tjaaroeme, bestuursopzichter van het ressort Bigi Poika (Para), zegt tegen de Ware Tijd dat de bewoners dagelijks bij hem aankloppen om hun bezorgdheid te uiten over de conditie van de volgens hem zeer belangrijke wegstrekking.

Geëist wordt dat houttransporteurs voorlopig per onmiddellijk de toegang wordt ontzegd. “Zij zijn de boosdoeners”, zegt Tjaaroeme. Door de regen van de afgelopen dagen is de toestand alleen maar slechter geworden en zijn er zich kraters gaan vormen. “Als er nu een houttruck komt vast te zitten, wordt heel het verkeer belemmerd.”

De bewoners overwegen het weggedeelte te barricaderen. Volgens Tjaaroeme wordt er vooralsnog rekening mee gehouden dat er een nieuwe regering is aangetreden en dat de aangewezen personen zoals de minister van Openbare Werken (OW) zich nog moeten inwerken. Daarnaast willen zij niet de indruk wekken alsof het om een politieke actie gaat door nu al te protesteren terwijl er pas een nieuwe regering is aangetreden. “Maar als de overheid niets doet, zal de weg gebarricadeerd worden”, vertaalt hij de gevoelens van de dorpelingen.

Victor Gill Ramirez

De bestuursambtenaar kan het belang van dit weggedeelte niet genoeg benadrukken. Naast ondernemers in de hout-, goud- en grindsector maken dagelijks bewoners van omliggende dorpen als Matta, Bigi Poika, Apoera, Witagron en Tibiti er gebruik van om bijvoorbeeld hun kostgrondjes te bereiken.

Victor Gill

Het probleem is intussen aan het commissariaat Para gerapporteerd dat dit verder heeft doorgeleid naar het ministerie van OW. Even verderop -in het Mapanegebied – verkeert de weg ook in slechte staat. Een bewoner uit dat gebied zegt dat de bedoelde wegstrekking was gemaakt om palmolie sneller te vervoeren naar Paramaribo, maar deze is door de Binnenlandse Oorlog verwaarloosd

Behalve de slechte staat van de weg hebben de dorpelingen volgens Tjaaroeme intussen al twee weken geen water en stroom doordat er geen brandstof is voor de generatoren. “De mensen ontberen nu water en licht”, verzucht hij

Entornointeligente.com

Ir a Smart Reputation

Best Miami Private Chef Charly Hoffmann

Publicidad en Entorno

Allanamiento a las oficinas de EntornoInteligente

Adscoins

Smart Reputation