Tweede toewijzing retentiedollars bijna 10 miljoen » EntornoInteligente

Tweede toewijzing retentiedollars bijna 10 miljoen

tweede_toewijzing_retentiedollars_bijna_10_miljoen.jpg

Entornointeligente.com / – De communicatiedienst Suriname (CDS) maakt er in een persbericht melding van dat de tweede toewijzing van retentiedollars, bestemd voor de invoer van medicijnen, basisgoederen en brandstof op 11 mei plaatsvindt. De dollars worden beschikbaar gesteld tegen de koers van SRD 16,30 voor de Amerikaanse dollar.

Volgens de CDS houden rijst- en houtexporteurs zich grotendeels ook aan de afdrachtplicht. De goudsector, het belangrijkste exportproduct, blijft de grootste bijdrage leveren. “De regeling wordt continu geëvalueerd en verbeterd, zodat iedere exporteur afdraagt en de afdracht gemakkelijker wordt”, stelt de communicatiedienst. Daarbij worden vaak, na gesprekken tussen Deviezencommissie en exporteurs op maat gesneden oplossingen gezocht, zonder dat van de retentieregeling wordt afgeweken. Die verplicht exporteurs om 100 procent van hun exportopbrengsten naar Suriname terug te brengen en 30 procent daarvan te verkopen aan de Centrale Bank van Suriname tegen de koers van 16,30.

De dollars worden enkel beschikbaar gesteld voor noodzakelijke importen. Ze bieden (nog) geen oplossing voor achterstallige betalingen voor leveringen in het verleden. Volgens de CDS willen lokale ondernemers graag in aanmerking komen voor retentiedollars voor de import van grondstoffen en hulpmiddelen voor de lokale productie. Echter zijn de retentieopbrengsten nog niet voldoende om hierin te voorzien.

Bestemming

Op grond van historische gegevens is maandelijks voor de import van medicijnen ongeveer 1 miljoen US dollar nodig, en voor de import van basisgoederen ongeveer 1,5 miljoen US dollar. Het blijkt dat er plotseling veel meer aanvragen zijn voor de retentiedollars, en dat importeurs dezelfde aanvragen tegelijk bij verschillende banken neerleggen. In zulke gevallen worden deze aanvragen niet volledig toegewezen.

Uit de tweede toewijzing is 0.75 miljoen US dollar bestemd voor de import van medicijnen, 1.6 miljoen US dollar voor de import van basisgoederen, voor de import van brandstof 7.5 miljoen US dollar en 2.1 miljoen US dollar voor de toevoeging aan de internationale reserve van de Centrale Bank van Suriname.

Op deze manier mag er geen schaarste ontstaan aan medicijnen en basisgoederen, terwijl tegelijkertijd de prijzen daarvan onder controle zijn. Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie en het Kabinet van de President voeren daarom prijscontroles uit op de basisgoederen en medicijnen waarvoor deze retentiedollars beschikbaar worden gesteld. Bij overschrijding van de vastgestelde prijzen worden er maatregelen getroffen.

 Hieronder het overzicht van de toewijzing per bedrijf en in bedragen:

Government take

Bij brandstof is dat anders; door stijging van de olie prijs op de internationale markt, stijgt ook de brandstofprijs aan de pomp. Om de prijs van brandstof te stabiliseren, is de hele ‘government take’ op brandstof van SRD 120 miljoen per maand aan de gemeenschap teruggegeven. De CDS stelt op basis daarvan dat iedereen voor SRD 3,00 per liter wordt gesubsidieerd. “Daarnaast wordt het verschil in wisselkoers – voor zover het niet gaat om retentiedollars – ook gesubsidieerd. De regering subsidieert daarom op dit moment ongeveer 85 miljoen Surinaamse dollar aan brandstof op maandbasis, alleen om de brandstofprijzen niet te veel te laten stijgen.”

Bankkosten

Er zijn meer ondersteunende maatregelen om het geldverkeer te normaliseren en de koers te stabiliseren. De invoer van cash dollars is opgevoerd, zodat de koersen van cash en girale dollars gelijk worden, en banken de beschikbaarheid aan cash dollars langzaam verruimen. De Centrale Bank van Suriname is met de banken in bespreking over de hoge opname- en overmakingskosten die aan cliënten gevraagd worden. Het ministerie van Financiën en Planning is geen voorstander van deze kosten.

Volgens CDS blijkt uit IMF-schattingen dat het financiële en monetaire beleid vruchten afwerpt. De inflatieprojectie van het IMF voor 2021 bedroeg 46 procent en is nu bijgesteld naar 26 procent. “Dat betekent concreet dat de prijsverhogingen worden getemperd.” Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning is ervan overtuigd dat de inflatie nog verder omlaag kan. Maar daarvoor hebben de regering, de Centrale Bank van Suriname en de Deviezencommissie de steun nodig van banken, exporteurs, importeurs en de totale bevolking. “Het is mogelijk om het land snel weer behoorlijk op orde te krijgen richting verdere stabiliteit.”

Dialoog

De regering en de Centrale Bank zijn in voortdurende dialoog over het loslaten van de koers. Er wordt aan gewerkt om de regulerende activiteiten van de Centrale Bank verder te intensiveren, maar ook om de Centrale Bank beter uit te rusten, zodat zij haar rol in de vrije markt effectiever zal vervullen. Door speculatie, onduidelijkheid en onzekerheid over het loslaten van de koers, ontstond daar de afgelopen week paniek die over.

De gemeenschap wordt opgeroepen de berichten van de autoriteiten te blijven volgen, en om de rust op de financiële markten te blijven bewaren. Niemand is bij verdere speculatie of koersopdrijving gebaat. De regering verzekert de gemeenschap ervan dat de situatie nauwlettend in de gaten wordt gehouden. Er zal niet worden geschroomd om streng op te treden als dat nodig is. Tegelijkertijd wordt steeds de weg van overleg en dialoog gekozen om eenieder in staat te stellen een noodzakelijke bijdrage te leveren aan het herstellen van de economie en het zoveel mogelijk beperken van nadelige effecten voor de burgerij.

LINK ORIGINAL: DWT Online

Entornointeligente.com

URGENTE: Conoce aquí los Juguetes más vendidos de Amazon www.smart-reputation.com

Smart Reputation

Noticias de Boxeo

Boxeo Plus
Boxeo Plus
Repara tu reputación en Twitter con Smart Reputation
Repara tu reputación en Twitter con Smart Reputation

Adscoins

Smart Reputation

Smart Reputation