Surinamerivier mogelijk niet uitgebaggerd voor 2019 - EntornoInteligente
Entornointeligente.com /

De toenmalige minister van Openbare Werken, Transsport en Communicatie, Patrick Pengel, had destijds aangegeven, dat de werkzaamheden rond het uitbaggeren van de Surinamerivier uiterlijk aan het begin van het derde kwartaal van 2018 van start zouden gaan. Mogelijk zal deze streefdatum niet gehaald worden, omdat de onderhandelingen met het baggerbedrijf nog steeds niet zijn afgerond. Ook het financieel plaatje is nog niet rond. Het project dat tien maanden in beslag zal nemen, is begroot op meer dan 145 miljoen US-dollar. Het project houdt niet alleen het uitbaggeren van de Surinamerivier in, maar ook het onderhoud daarvan voor de komende vijf jaar. Ook het uitbaggeren van de Nickerierivier en het Saramaccakanaal maken deel uit van dit project, dat terug zal worden betaald uit een heffing die de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) op zal leggen aan degenen die de rivier gebruiken. Verschillende ondernemers hebben diverse malen aangegeven enorme verliezen te lijden door het dichtslibben van de vaargeul. Grote buitenlandse schepen kunnen hierdoor onze haven niet binnenvaren. Noodgedwongen zetten buitenlandse leveranciers kleinere vrachtschepen in, maar die hebben het nadeel, dat zij veel minder producten kunnen vervoeren. Ook het probleem van de wateroverlast is in de afgelopen maanden verergerd in de binnenstad, omdat tijdens de zware regenval van de afgelopen periode, het water over de oevers stroomde. President Desiré Bouterse gaf tijdens zijn nieuwjaarstoespraak aan, dat het uitbaggeren van de Surinamerivier voor enorme economische groei zal zorgen, omdat er dan meer producten kunnen worden vervoerd. Volgens de president zal dit maken dat de producten in de winkels goedkoper worden. Ook zou het volgens hem van enorm belang zijn voor een vlotte afwatering binnen Paramaribo en Saramacca.
LINK ORIGINAL: De West

Entornointeligente.com

Advertisement

Nota de Prensa VIP

Smart Reputation