Regering leent USD 35 miljoen voor import goederen - EntornoInteligente

Entornointeligente.com / De West / De regering heeft reeds een overeenkomst getekend met de International Islamic Trade Finance Cooperation (ITFC) voor een kredietfaciliteit van US-dollar 35 miljoen. Dit bedrag zal besteed worden aan de financiering van de import van de volgende goederen: aan grond -en hulpstoffen en verpakkingsmateriaal voor de productie van basisgoederen, input voor de landbouw -en tuinbouwsector en medicijnen verbruiksartikelen. In dit verband is er vandaag een informatiesessie gehouden in het Sais-gebouw van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) voor lokale producenten, importeurs en groothandelaren van de geselecteerde input voor de land- en tuinbouw. Volgens Sonja Sewgobind, voorzitter van de Interdepartementale Commissie van het project ‘Financiering van urgente importen’, is het de bedoeling om de import van deze goederen te financieren en goedkope deviezen beschikbaar te stellen voor deze producten.

Sewgobind zegt dat vanwege de schaarste aan deviezen, deze lening is gesloten om goedkopere deviezen beschikbaar te stellen voor de bovengenoemde sectoren. Dit betekent dat de productie verhoogd zal worden, er meer importvervanging zal plaatsvinden, de productie van basisgoederen lokaal gestimuleerd zal worden, voort zal er een hogere bijdrage en toegevoegde waarde van de lokale private sector aan de economie zijn. Volgens Sewgobind moet dit project zo snel als mogelijk aanvangen. In het kader van dit project zullen onder meer geselecteerde inputs voor de landbouw en tuinbouw via een internationaal aanbestedingsproces worden geïmporteerd. Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) is belast met de uitvoering van dit project. In de commissie zijn ook de ministeries Financiën, LVV, Volksgezondheid en Regionale Ontwikkeling vertegenwoordigd. De belanghebbenden werden onder anderen geïnformeerd over de kredietfaciliteit en procurement, de categorie producten die gefinancierd zal worden, een voorlopige lijst van input bestemd voor de landbouw en tuinbouw, de betalingsvoorwaarden, de benodigde documenten en informatie ter voorbereiding, hoe het natraject eruit zal zien en de voorlopig geselecteerde basisgoederen door HI&T. Bij het natraject zal er een controlemechanisme worden ingesteld voor de verdere verhandeling van de producten die in aanmerking zijn gekomen voor financiering uit de kredietfaciliteit.

door Kimberley Fräser

 

 

Regering leent USD 35 miljoen voor import goederen

Con Información de De West

www.entornointeligente.com

Síguenos en Twitter @entornoi

Entornointeligente.com

Add comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Follow Me

.