Plannen uitbaggeren Saramaccakanaal on hold - EntornoInteligente
Entornointeligente.com /

 

PARAMARIBO – De plannen van de regering voor het uitbaggeren van het Saramaccakanaal zijn voorlopig aangehouden. Clifton Amoida, waarnemend onderdirecteur Transport van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT en C) zegt op vragen van de krant dat nu het uitbaggeren van de Surinamerivier prioriteit heeft.

Amoida: “We zijn druk bezig met het treffen van voorbereidingen voor de Surinamerivier, omdat dit wel wat grote prioriteit heeft. De plannen om het Saramaccakanaal uit te baggeren staan nog overeind, maar zijn nu even op de achtergrond.” Er wordt al jaren gesproken over plannen om het Saramaccakanaal uit te baggeren, wat ook voor de Surinamerivier geldt.President Desi Bouterse zei in zijn nieuwjaarsboodschap dat de regering dit jaar “met de meeste spoed” zal beginnen met het baggeren van de Surinamerivier

Het staatshoofd merkte op dat het baggeren van de Surinamerivier de economie ten goede zal komen, omdat schepen die de haven al geruime tijd niet meer konden bereiken, weer binnen zullen kunnen loodsen. Een van de directe voordelen daarvan, zei de president, is dat de tarieven voor het zeetransport van goederen verlaagd zullen worden waardoor ook de consumentenprijzen omlaag kunnen gaan.

Hij noemde ook de voordelen van het uitbaggeren van het Saramaccakanaal op infrastructureel en sociaalmaatschappelijk vlak. Dit zal vooral het probleem van wateroverlast in Paramaribo en Wanica terugdringen. Amoida wil zich niet wagen aan het noemen van een periode waarin begonnen zal worden met de werkzaamheden ten aanzien van het Saramaccakanaal. “Ik heb de planning niet in handen.” Hij zegt dat er ten aanzien van de plannen voor de Surinamerivier het technische gedeelte al achter de rug is. “Nu wachten we op de afronding van het financieel gedeelte. Daarna moet het werk aan een aannemer gegund worden.” Het ministerie van OWT en C heeft in haar conceptbegroting voor 2020 SRD 500.000 opgenomen voor het baggeren van het Saramaccakanaal tot en met Uitkijk. Daarbij, zo staat vermeld in de begroting, zullen ook de schutsluizen worden aangepakt. ‘De doelstelling van het project is om de waterafvoer van Paramaribo en Groot-Paramaribo en de binnendoorvaart van het Saramaccakanaal te verbeteren’, valt in de begroting te lezen.

Voor het baggeren van de Surinamerivier heeft het ministerie SRD 150.400.000 begroot. De regering is eerder dit jaar een lening van 35 miljoen US dollar aangegaan met de Wereldbank voor de rehabilitatie van het Saramaccakanaal.

LINK ORIGINAL: DWT Online

Entornointeligente.com

Adscoins

Nota de Prensa VIP

Smart Reputation