Mathoera pleit voor 24 uurs-opvang jongeren in nood - EntornoInteligente
Entornointeligente.com /

 

PARAMARIBO – Assembleelid Krishna Mathoera (VHP) pleit voor een permanente instelling die jongeren in nood opvangt en begeleidt. Volgens haar ontwikkelt het jeugdprobleem zich als een sociale tijdbom in de samenleving.

Ze uit haar bezorgdheid op basis van cijfers die zijn gepresenteerd uit een onderzoek van Julia Terborg in 2018. Jaarlijks worden vijfduizend kinderen slachtoffer van lichamelijk geweld met letsel, ongeveer achtduizend worden seksueel misbruikt en of gemolesteerd en meer dan vijfhonderd jongeren komen in de gevangenis. De gevallen van zelfdoding en tienerzwangerschappen, pesterijen en het groeiende geweld en alcoholgebruik onder jongeren maakt het probleem groter en complexer. Ook op school doen jongeren het niet goed: 5.500 glo-leerlingen kunnen niet doostromen.

Volgens Mathoera is dit slechts een deel van het jeugdprobleem. Het gaat alleen om geregistreerde aantallen. De politica wijst een beschuldigende vinger naar de overheid, die de grondwettelijke plicht heeft ook nog voortvloeiende uit het geratificeerde kinderrechtenverdrag en andere internationale verdragen om te zorgen voor het beschermen  van kinderen. “De belangrijkste doelstelling van het jeugdbeleid is de ontwikkeling van de persoonlijkheid van de jonge mens en het gevoel van dienstbaarheid aan de gemeenschap. Hierin faalt de overheid schromelijk. Kinderen dienen in een veilige omgeving op te groeien, waar ze beschermd worden tegen onheil.”

Volgens de parlementariër is het ministerie van Sport- en Jeugdzaken, dat in 2010 in het leven is geroepen en waar intussen vijf ministers leiding aan hebben gegeven, niet in staat geweest een degelijk beleidsplan te ontwikkelen en de jeugdzorg adequaat te organiseren. “Ministers misten een bredere kijk op de jeugdproblematiek en hebben in het parlement geen zinnig antwoord kunnen geven over de omvang van de problemen en welke resultaten zijn bereikt. Interventie naar de jeugd is incidenteel en meer gericht op symptoombestrijding dan de minimalisering van oorzaken van de problemen van jongeren. Een ad-hocbeleid met elk jaar een conferentie rond de dag van de rechten van het kind lost de problemen niet op”, zegt Mathoera.

Zij wijst er op dat mishandeling, seksueel misbruik en verwaarlozing, naast de fysieke pijn en schade zorgen voor veel stress onder jongeren en knagen aan het zelfvertrouwen en hun zelfbeeld. Dit heeft vaak impact op de verdere ontwikkeling van het kind in de samenleving. Ongeveer een derde van de kinderen, die slachtoffer worden van geweld, gebruiken zelf geweld in hun latere relatie of als ze ouder zijn geworden. Ook de maatschappelijke gevolgen zijn enorm: overlast, jeugdcriminaliteit, drugs en alcoholverslaving.

De schade kan enorm zijn en de kosten om die overlast terug te dringen kunnen heel hoog worden. Het budget voor jeugdbeleid moet drastisch omhoog. Op een totale begroting van SRD 14 miljard heeft het ministerie van Sport- en Jeugdzaken een budget van SRD 52 miljoen. Hiervan gaat SRD 5 miljoen naar jeugdontwikkeling en jeugdprogramma’s en slechts SRD 400.000 is bestemd voor versterking en begeleiding van risicojongeren. “Dit is ronduit belachelijk”, zegt Mathoera. “Nog geen 0,5 procent van de begroting, terwijl 60 procent  van onze samenleving bestaat uit jongeren. Die verdienen een hogere prioriteit. Vooral als wij kijken naar de omvang van het probleem en de risico’s die jongeren lopen.”

Het DNA-lid vindt dat de overheid haar verantwoordelijkheid moet nemen en het ministerie van Sport- en Jeugdzaken moet het initiatief nemen. “Beleid, aanpak en toegang tot jeugdzorg moeten goed en op korte termijn geregeld worden. Elk kind is belangrijk. Hoe sneller de interventie, hoe beter de kansen voor het kind. Het ministerie kan beginnen met een team van deskundigen om kindslachtoffers van geweld en kindermisbruik te begeleiden”, aldus Mathoera.

LINK ORIGINAL: DWT Online

Entornointeligente.com

Allanamiento a las oficinas de EntornoInteligente

Adscoins New Single

Adscoins

Nota de Prensa VIP

Smart Reputation