Leiders luisteren onvoldoende naar waarden die burger belangrijk vindt - EntornoInteligente
Entornointeligente.com /

 

PARAMARIBO – Eerlijkheid, anti-corruptie en financiële stabiliteit zijn de waarden die de Surinaamse burger het liefst wil voor het eigen welzijn en het land. Dat is de belangrijkste uitkomst van de Suriname National Values Assessment 2020, uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeks- en adviesbureau DOORadvisory. De resultaten zijn zondagavond gepresenteerd via een livestream op Facebook en op televisie.

Initiatiefnemer Henri Behr: “Er hebben 1.296 mensen meegedaan. Het was een anoniem onderzoek, wel met vermelding van geslacht, leeftijd, woonplaats, etniciteit en werkstatus.” De deelnemers moesten tien waarden aangeven die zij in hun eigen leven belangrijk vinden en die ze voor het land in de nabije toekomst wensen. Daar zaten zowel positieve als negatieve (niet wenselijke) waarden tussen zoals goed leiderschap en bureaucratie. Die scoorden hoog.

Behr zegt geschrokken te zijn van de uitkomst. “Het Britse vooraanstaande onderzoeksbureau Barrett Values Centre waar we mee samenwerken heeft wereldwijd in 27 landen eenzelfde onderzoek gedaan. Suriname scoort met 71 procent het twee na slechtst als het gaat om inzicht in angst, disfunctie en negatieve energie in een organisatie. Dat komt onder andere voort uit slecht leiderschap.”

Het voorgaande betekent dat van de geleverde arbeid in bedrijven en bij de overheid in Suriname 71 procent in de prullenbak of een la verdwijnt. En dat moet ‘nu’ veranderen, zegt Behr. “Het is niet twee vóór twaalf, maar eerder tien over twaalf.” Hij legt het uit aan de hand van een rijdende auto: ergens stopt door een mankement de motor, de energie komt niet over. Als dit niet verandert, kan het leiden tot demonstraties, gewelddadige wanorde en grote financiële ontwrichting. “Verandering van beleid en in het management zijn hard nodig.”

Leiders in zowel het bedrijfsleven als bij de overheid hebben onvoldoende oog voor de waarden die de burger van essentieel belang acht. “Het volk geeft aan dienend leiderschap te willen. Dat betekent dat een ‘goede’ leider zich moet richten naar de waarden van de burger.” Andere waarden die bij de burger hoog scoren zijn doorzettings- en aanpassingsvermogen, familie, anti-armoede, betaalbare huisvesting en betrouwbare publieke diensten.

Behr benadrukt dat het niet bij de uitkomst van het onderzoek moet blijven, maar dat er echt iets mee gedaan worden om met het land vooruit te komen. Het gaat er volgens de initiatiefnemer om het percentage van 71 procent aan slecht management en beleid met de jaren omlaag te brengen. “We gaan de uitkomsten in een verslag aan de volgende regering en het bedrijfsleven aanbieden. Vervolgens is het de bedoeling dat de samenleving ze oppakt.” Het is de eerste keer van zo een onderzoek in Suriname, maar de bedoeling is het jaarlijks te doen.

LINK ORIGINAL: DWT Online

Entornointeligente.com

Ir a Smart Reputation

Publicidad en Entorno

Allanamiento a las oficinas de EntornoInteligente

Adscoins

Smart Reputation