‘Lage waardering tropische bossen onaanvaardbaar’ - EntornoInteligente
Entornointeligente.com /

 

PARAMARIBO – De geïndustrialiseerde landen moeten de collectieve ambitie om de uitstoot van CO-2 te verminderen, verruimen en moeten de technische assistentie aan ontwikkelingslanden en bosrijke landen vergroten. Deze oproep deed minister Sergio Akiemboto van Natuurlijke Hulpbronnen op de 25e klimaattop in Madrid.

Over de cruciale rol en de plek die bosrijke landen als Suriname vervullen, zegt hij dat de permanente, groenblijvende, tropische bossen zorgen voor een continue productie van schone zuurstof. Vele publicaties en rapporten onthullen dat de tropische bossen bijna een vierde van de uitgestoten koolstof vastleggen. “Om deze redenen is de lage waardering van tropische bossen, met alle gevolgen van dien, onaanvaardbaar.”

De bewindsman herhaalde wat klimaatwetenschappers en critici vrij regelmatig vertellen: de geïndustrialiseerde landen blijken niet in staat te voldoen aan hun eigen afspraak om de opwarming van de aarde niet meer dan 1,5 procent te laten zijn. Hoewel de geïndustrialiseerde landen relatief minder CO-2 uitstoten, wordt nog lang geen normale uitstoot positie bereikt.

Akiemboto verwijst naar officiële cijfers van onder andere het Intergovernementele panel voor klimaatverandering en het Verenigde Naties Milieuporogramma waarop hij zijn stelling heeft gebaseerd. Hij vindt daarnaast dat de internationale gemeenschap in staat is veel meer te doen. “Het is duidelijk dat bossen die een cruciale factor vervullen in het klimaatgebeuren, niet de waardering krijgt die zij verdienen”, zegt de minister.

Akiemboto heeft op de klimaattop er aan herinnerd dat in februari voor het eerst een bijeenkomst is gehouden in Paramaribo van landen met een hoge bosbedekking en een lage ontbossingsgraad. Ze hebben toen een document ‘ Krutu of Paramaribo ‘ aangenomen, als te zijn een gezamenlijke verklaring over financiële steun aan landen met een hoge bosbedekking.

De bewindsman zegt dat daarin de dringende behoefte wordt benadrukt om de toegang van bosrijke ontwikkelingslanden tot internationale klimaatfinanciering te vergemakkelijken, inclusief multilaterale financieringsmechanismen en samenwerking met publieke en private sectoren.

Volgens de minister kan het oplossen van het probleem al voor 30 procent worden bereikt door het inzetten van bossen. “Onze tropische bossen zijn een effectief wapen tegen de klimaat crisis, maar daarvoor is uw steun nodig. Laten wij stoppen met bij te dragen aan onze eigen nederlaag. De tijd staat niet aan onze kant. Suriname doet zijn deel, en we zijn trots om aan te kondigen dat wij onze National Determined Contribution (NDC) hebben ingediend.”

De NDC is een nationaal plan dat alle landen die het Parijs-akkoord van 2015 hebben getekend, moeten samenstellen en aangeven op welke manier zij gaan bijdragen om de doelen in het Parijs akkoord te halen.

LINK ORIGINAL: DWT Online

Entornointeligente.com

Allanamiento a las oficinas de EntornoInteligente

Adscoins New Single

Adscoins

Nota de Prensa VIP

Smart Reputation