Jeber Barreto Gonzales de Miranda// Ministeries inventariseren achterstanden in nooduitkering - EntornoInteligente
Entornointeligente.com /

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) is samen met Financiën en Planning in onderhandeling over de achterstanden die betaald moeten worden aan behoeftigen uit het Covid-noodfonds. Dat laat Sozavo-directeur Angela Salmo optekenen.

Jeber Barreto

Onder anderen personen met een beperking hebben over juni en deze maand nog niets ontvangen uit het noodfonds. Het gaat om SRD 675 extra op de maandelijkse financiële bijstand van SRD 325. Betaling geschiedt doorgaans al op de 20ste van de maand. Aniel Koendjbiharie van stichting Wan Okasi die opkomt voor de belangen van deze groep, zegt dat de nooduitkering tot nu toe alleen in mei is overgemaakt, terwijl door de overheid was toegezegd dat deze voor zes maanden zou gelden. “Als de overheid zegt dat ze het geld zal optrekken met middelen uit het noodfonds, dan vertrouw je daarop. Er zijn personen die schulden hebben gemaakt, omdat ze erop rekenen dat het geld zal worden overgemaakt zoals is toegezegd.”

De stichting heeft eind vorige week de problematiek via een open brief onder de aandacht gebracht van het ministerie van Sozavo. “Wij brengen begrip op voor het feit dat de nieuwe regering eerst moet inventariseren om te weten wat wel of niet mogelijk is. Het is daarom niet onze bedoeling om in dit stadium druk op u en uw staf uit te oefenen. Wat wij wel belangrijk vinden is dat er met de doelgroep wordt gecommuniceerd, waardoor het voor allen duidelijk is wat er aan de hand is”, luidt een passage uit de brief. Salmo bevestigt tegenover de Ware Tijd dat er een achterstand is voor wat betreft de betaling uit het noodfonds. Hoewel ze maandag niet met zekerheid kon zeggen of er ook andere groepen zijn die wachten op deze uitkering, wordt dat niet uitgesloten. “We hebben dit meegenomen in onze inventarisatie van zaken die nog hangende zijn.”

Ze zegt dat ook de uitbetaling van SRD 1.500 uit het noodfonds aan werklozen, gezinnen en andere groepen in kaart wordt gebracht. Nadat de stichting de open brief heeft gedeponeerd, heeft Salmo contact met haar opgenomen om mee te delen dat zaken worden besproken om tot een oplossing te komen. Echter, er is nu nog geen zicht op wanneer de uitbetaling een feit zal zijn. “Wij gaan met het ministerie van Financiën en Planning na wat nog openstaat, zodat er werk van wordt gemaakt om de achterstanden in te halen. Het kan anytime gebeuren.”

Entornointeligente.com

Ir a Smart Reputation

Best Miami Private Chef Charly Hoffmann

Publicidad en Entorno

Allanamiento a las oficinas de EntornoInteligente

Adscoins

Smart Reputation