INGEZONDEN: Impopulair maar helaas niet te vermijden » EntornoInteligente

INGEZONDEN: Impopulair maar helaas niet te vermijden

ingezonden_impopulair_maar_helaas_niet_te_vermijden.jpg

Entornointeligente.com / – Naast de ingrijpende gevolgen voor de gezondheid van mensen en de gezondheidszorg heeft het coronavirus een aanzienlijke impact op hoe we werken, leven, leren en zorgen. Om de maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis in de toekomst beheersbaar te houden, is het van belang om de effecten die corona op ons algehele welzijn heeft, mee te wegen in de besluitvorming.

Om de (wereldwijde) verspreiding van deze besmettelijke ziekte in te dammen, staat het dagelijks leven van iedereen op zijn kop: we moeten allemaal zoveel mogelijk thuisblijven. Scholen, openbare gelegenheden, de horecasector (hotels, cafés, restaurants) kerken en gebedshuizen zijn (vrijwel) dicht en mogen alleen open onder allerlei beperkende voorwaarden. Daarnaast zijn er samenscholingsverboden uitgevaardigd. Wie bepaalde ziekteverschijnselen vertoont moet in thuisquarantaine. Zij die met een coronabesmetting in het ziekenhuis belanden, gaan in isolatie en mogen geen ziekenbezoek. Vooral de beperking van het recht om sociale contacten te onderhouden valt ons zwaar omdat wij mensen uitermate sociale wezens zijn en sociale connecties heel belangrijk zijn voor ons emotionele en fysieke welzijn.

Bij alle anticoronamaatregelen ligt het zwaartepunt op het houden van een veilige afstand, de zogenoemde social distancing, om de verspreiding te vertragen. Sociale afstand nemen, ook wel ‘fysieke afstand nemen’, betekent een veilige ruimte bewaren tussen onszelf en anderen die niet tot ons huishouden behoren. Dus hoe groter de afstand tussen mensen, hoe kleiner het risico op besmetting. Omgekeerd, hoe kleiner de onderlinge afstand, hoe groter de kans op besmetting. Dat is te vergelijken met wat in de veehouderij bekend staat als ‘infectiedruk’. Dat is de mate waarin ziektekiemen in de omgeving van een dier aanwezig zijn. Voorbeelden van ziektekiemen zijn bacteriën, virussen, schimmels en parasieten. De infectiedruk wordt bepaald door het aantal ziektekiemen dat bijvoorbeeld een koe belaagt.

Hoe meer ziektekiemen, hoe hoger de infectiedruk. Bij een hoge infectiedruk is de kans om ziek te worden groot. Met andere woorden, hoe groter het aantal mensen op of in een bepaalde ruimte, hoe groter de kans om besmet te worden. Net als bij koeien en ander vee, kan de infectiedruk ook onder mensen opgedeeld worden in twee aandachtsgebieden: infectiedruk afkomstig uit de omgeving van de mens en infectiedruk door direct of indirect contact met andere mensen.

De infectiedruk verlagen is dus erg belangrijk om nieuwe infecties te voorkomen. En precies met dat doel voor ogen zijn protocollen (coronamaatregelen) ingesteld. Protocollen zijn een concrete toepassing van de richtlijnen van de gezondheidsautoriteiten naar de realiteit van de openbare ruimte, de werkvloer, het sportveld of de school. Dat gaat over afstand houden, hygiëne en bescherming. Daarnaast moeten de protocollen helder zijn in de communicatie naar alle doelgroepen. Branches hebben zelf het beste zicht op de eigen praktijk. Daarom zijn er protocollen op brancheniveau. Wat wordt verwacht van medewerkers en wat van klanten? Hoe moet een bedrijfsleider de werkvloer inrichten? Ook moeten de protocollen ingaan op handhaving? De branche zelf is hier als eerste verantwoordelijk voor.

De weerstand van een mens voorkomt dat hij of zij ziek wordt. Wanneer ziektekiemen het lichaam binnendringen, probeert de weerstand die te doden. Weerstand wordt bepaald door omgevingsfactoren. Dat zijn omstandigheden in de omgeving die invloed hebben op de mens. Denk hierbij onder meer aan temperatuur, voeding en verzorging.

In een samenvatting van Hoofdstuk 1 van het cahier Ons Afweersysteem schrijven de hoogleraren Jaap van Dissel en Marieke van Ham daar het volgende over: “Het afweersysteem, ook wel immuunsysteem genoemd, beschermt ons dag in dag uit tegen ziekteverwekkers zoals bacteriën, virussen, schimmels en parasieten. Daarnaast bestrijdt het kanker door voortdurend ontspoorde eigen lichaamscellen op te ruimen. Zonder een goed werkend afweersysteem kunnen we niet overleven.

Om deze belagers op afstand te houden heeft het lichaam verschillende afweerlinies.

1ste linie: huid en slijmvliezen De huid en slijmvliezen zijn onze eerste en belangrijkste verdedigingslinie tegen ziekteverwekkers. De harde hoornlaag van de huid is een stevige barrière, en door hoesten en de werking van trilhaarcellen blijven de longen verschoond van ziekteverwekkers. De microben die binnenkomen via besmet voedsel en drank worden verwelkomd door agressief maagzuur dat de meeste binnen- dringers doodt.

2de linie: de aangeboren afweer Als microben voorbij de eerste linie geraken, komt binnen enkele minuten de aangeboren afweer in actie. Grote vreetcellen, ofwel fagocyterende cellen, eten de indringers letterlijk op. Ook circulerende antibacteriële stoffen in de bloedbaan en weefsels kunnen ziekteverwekkers doden.

3de linie: de verworven afweer Voor de enkele bacteriën die bestand zijn tegen deze afweerstoffen of niet herkend worden door de vreetcellen, hebben we een derde afweerlinie, het verworven afweersysteem. Hierin werken afweercellen nauw samen om infecties te bestrijden. Een belangrijke rol is weggelegd voor dendritische cellen. Dit zijn cellen die gespecialiseerd zijn in het opsporen en opnemen van microben, én van ontspoorde eigen lichaamscellen zoals kankercellen. De dendritische cellen activeren vervolgens zogeheten T-cellen die de vreetcellen helpen microben te doden en B-cellen die antistoffen produceren. Deze antistoffen, ook wel antilichamen of immuunglobulines genoemd, blijven aanwezig na de infectie om ons te beschermen. Na elke besmetting blijven ook extra T- en B-geheugencellen aanwezig die snel kunnen reageren bij volgende besmettingen met dezelfde indringer. Zij zorgen voor je opgebouwde immuniteit.”

Een vaccin is geen medicijn! Vaccins worden preventief gebruikt om niet ziek te worden. In vaktermen heet dat profylactisch. Medicijnen worden gebruikt wanneer je al ziek bent. Het gebruik van medicijnen is dus therapeutisch. Een vaccin bestaat uit verzwakte ziekteverwekkers (pathogenen) die, eenmaal terechtgekomen in de bloedbaan, het lichaam aanzetten tot de aanmaak van lichaamseigen antistoffen (actieve immunisatie). Door vaccins te geven ontwikkelt een persoon antistoffen tegen verschillende ziektes, zonder dat deze de ziekte doormaakt.

Een vaccinatie heeft tijd nodig om antistoffen aan te maken en is daardoor niet effectief indien een persoon al ziek is. In dat geval kan bij een infectieziekte soms wel passieve immunisatie worden toegediend, waarbij antistoffen worden geïnjecteerd. Een vaccin wordt met een injectiespuit meestal midden in een spier (intramusculair) toegediend. Immuniteit in biologische zin is weerstand tegen lichaamsvreemde stoffen. Dat kunnen ziekteverwekkers zijn, maar ook gifstoffen.

Zonder de anticoronamaatregelen zouden de gevolgen voor de volksgezondheid niet te overzien zijn. Wie naar het Wereldnieuws kijkt en luistert, zal de hartverscheurende taferelen in India en Brazilië niet zijn ontgaan. In Brazilië heeft president Bolsonaro de impact van het coronavirus steeds gebagatelliseerd, terwijl in India premier Modi het verwijt wordt gemaakt dat hij geen verbod heeft uitgevaardigd op het houden van massabijeenkomsten van welke aard ook. Het gevolg is dat de infectiedruk in beide landen een zware tol heeft geëist. En dat terwijl India, ‘s werelds grootste producent van vaccins, te boek staat als ‘de apotheek van de wereld’. Wat een ironie van het lot!

George Orie

LINK ORIGINAL: DWT Online

Entornointeligente.com

URGENTE: Conoce aquí los Juguetes más vendidos de Amazon www.smart-reputation.com

Cafecito Informativo

Smart Reputation

Noticias de Boxeo

Boxeo Plus
Boxeo Plus
Repara tu reputación en Twitter con Smart Reputation
Repara tu reputación en Twitter con Smart Reputation

Adscoins

Smart Reputation

Smart Reputation