‘Huiselijk geweld blijft onzichtbaar’ - EntornoInteligente
Entornointeligente.com /

 

PARAMARIBO – Er is nog een hoge drempel naar organisaties die hulp verlenen aan slachtoffers van huiselijk geweld. Dat blijkt uit een onderzoek dat gedaan is door de Inter-American Development Bank (IDB). Het onderzoek heeft uitgewezen dat 32 procent van de 1.500 onderzochte vrouwen (15-64 jaar) fysiek of seksueel is misbruikt door de intieme partner. Echter heeft nog geen 1 procent (0.2 procent) bij een ngo of vrouwenorganisatie aangeklopt voor hulp.

Het onderzoek wijst uit dat de meeste vrouwen (30.9 procent) hun moeder vertellen over het geweld. Een bijna evenredig percentage (30.8 procent) houdt dat liever voor zichzelf. Op de derde plaats (21.9 procent) wordt dat eerder verteld aan een broer of een zus. 58 procent van de vrouwen heeft van niemand hulp gekregen, terwijl 8 procent hulp kreeg van de familie van de partner.

De vrouwen die niet naar een organisatie zijn gestapt voor hulp, hebben tijdens het onderzoek als reden opgegeven dat ze moeilijkheden zoals angst ondervonden die hen daartoe ontmoedigden. De onderzoeksresultaten zijn dinsdag gepresenteerd waarna er een paneldiscussie volgde. Maggie Schmeitz van de stichting Ultimate Purpose die zich voor onder meer gendergelijkheid inzet, stond stil bij het percentage vrouwen dat niet over het geweld durft te praten. “We merken hieruit dat het geweld heel lang ‘onzichtbaar’ doorgaat”, zei ze tijdens de paneldiscussie.

Schmeitz noemt diverse factoren die kunnen leiden tot huiselijk geweld. Ze noemt onder andere denkpatronen die al van jongs af aan worden aangeleerd. “We accepteren dat het de vrouw is die ervoor moet zorgen dat de man zich goed voelt in de relatie. Het is haar verantwoordelijkheid, maar dat hoort niet zo te zijn. We moeten onze kinderen al van jongs af aan leren dat wij zelf onze eigen verantwoordelijkheid hebben.”

Schmeitz constateert dat er een enorme behoefte is aan voorlichting over wat een gezonde partnerrelatie inhoudt. Ze kreeg hierin bijval van de voorzitter van de Nationale Raad Huiselijk Geweld, Hoofdofficier van Justitie Carmen Rasam, die ook in het panel zat. Rasam zegt dat voorlichting nooit voldoende is. Echter wierp het derde panellid Ronny Antonius (consultant en bestuurslid van het Institute for Women, Gender and Development Studies van de Anton de Kom Universiteit) op dat instanties die belast zijn met de voorlichting weinig tot geen middelen daartoe hebben.

LINK ORIGINAL: DWT Online

Entornointeligente.com

Adscoins

Nota de Prensa VIP

Smart Reputation