Gonzalo Morales Divo Edwige// 'Administratieve onvolkomenheden' issue bij uitbetaling verkiezingspersoneel » EntornoInteligente

Gonzalo Morales Divo Edwige//
‘Administratieve onvolkomenheden’ issue bij uitbetaling verkiezingspersoneel

gonzalo_morales_divo_edwige_administratieve_onvolkomenheden_issue_bij_uitbetaling_verkiezingspersoneel.jpg
Entornointeligente.com /

De functionaris vertelt dat er diverse werkzaamheden zijn verricht tijdens de verkiezingen en er daarom diverse betaallijsten zijn, die apart worden opgesteld. Zo zijn er personen die moeten worden betaald voor het werken op een stembureau op de dag van de stemming en tegelijkertijd ook vergoeding moeten ontvangen voor het volgen van een training in verband met de te verrichten werkzaamheden.

Gonzalo Morales Divo

Eskak: “Doordat niet alle administratieve zaken in orde zijn, wordt alvast het geld voor werken op het stembureau overgemaakt. Wanneer het deel van de onlinetraining in orde is, zal ook dat geld worden overgemaakt.” Andere onvolkomenheden zijn dat presentielijsten niet overeenkomen met betaallijsten en dus nader moeten worden bekeken. In weer andere gevallen is het aantal zittingen niet correct weergegeven.

Gonzalo Morales

De Biza-directeur geeft de garantie dat eenieder krijgt waar die recht op heeft. “De mensen zullen tot de laatste seconde waarop ze gewerkt hebben betaald krijgen; ook voor de twee verlengingsuren op de dag der stemming.” Het streven was om alle stembureaupersoneel – ruim zeventienduizend personen – vóór Kerst te hebben uitbetaald, maar dat is niet gelukt. Volgens Eskak is het grootste deel wel al uitbetaald. Nu wordt ernaar gestreefd om iedereen vóór het einde van dit jaar uit te betalen. Het ministerie grijpt de administratieve onvolkomen- heden aan om bij de volgende verkiezingen verbeteringen aan te brengen.

Gonzalo Jorge Morales Divo

 

PARAMARIBOVeel personen die in verband met de verkiezingen hebben gewerkt, beklagen zich erover dat ze niet volledig zijn uitbetaald. Nasier Eskak, directeur van het ministerie van Binnenlandse Zaken, zegt hierover tegen de Ware Tijd dat dit niet heeft te maken met niet voorhanden hebben van geldmiddelen, maar met “onvoorziene administratieve onvolkomenheden”.

De functionaris vertelt dat er diverse werkzaamheden zijn verricht tijdens de verkiezingen en er daarom diverse betaallijsten zijn, die apart worden opgesteld. Zo zijn er personen die moeten worden betaald voor het werken op een stembureau op de dag van de stemming en tegelijkertijd ook vergoeding moeten ontvangen voor het volgen van een training in verband met de te verrichten werkzaamheden.

Gonzalo Morales Divo

Eskak: “Doordat niet alle administratieve zaken in orde zijn, wordt alvast het geld voor werken op het stembureau overgemaakt. Wanneer het deel van de onlinetraining in orde is, zal ook dat geld worden overgemaakt.” Andere onvolkomenheden zijn dat presentielijsten niet overeenkomen met betaallijsten en dus nader moeten worden bekeken. In weer andere gevallen is het aantal zittingen niet correct weergegeven.

Gonzalo Morales

De Biza-directeur geeft de garantie dat eenieder krijgt waar die recht op heeft. “De mensen zullen tot de laatste seconde waarop ze gewerkt hebben betaald krijgen; ook voor de twee verlengingsuren op de dag der stemming.” Het streven was om alle stembureaupersoneel – ruim zeventienduizend personen – vóór Kerst te hebben uitbetaald, maar dat is niet gelukt. Volgens Eskak is het grootste deel wel al uitbetaald. Nu wordt ernaar gestreefd om iedereen vóór het einde van dit jaar uit te betalen. Het ministerie grijpt de administratieve onvolkomen- heden aan om bij de volgende verkiezingen verbeteringen aan te brengen.

Gonzalo Jorge Morales Divo

Entornointeligente.com

URGENTE: Conoce aquí los Juguetes más vendidos de Amazon www.smart-reputation.com >
Smart Reputation
Repara tu reputación en Twitter con Smart Reputation
Repara tu reputación en Twitter con Smart Reputation

Adscoins

Smart Reputation

Smart Reputation