Gezamenlijke aanpak om aantal scholierenmoeders in te dammen - EntornoInteligente
Entornointeligente.com /

 

PARAMARIBO – Het ministerie van Sport- en Jeugdzaken wil het probleem van scholierenmoeders structureel aanpakken. Het hield hierover vrijdag een workshop met vertegenwoordigers van overheidsinstanties, particuliere en niet-gouvernementele organisaties in het gebouw van de Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden.

“Het ministerie wil met deze bijeenkomst trachten de verantwoordelijkheid van iedere partner te benadrukken, waardoor de betrokkenheid en duurzaamheid van het begeleidingsproject van de doelgroep worden gegarandeerd.” Dit zegt minister Lalinie Gopal van Sport- en Jeugdzaken doelend op het project Scholierenmoeders.

De minister legt uit dat dit jaarlijkse project is opgestart om meisjes te begeleiden die vanwege zwangerschap de school dreigen te verlaten en meer nog om de overige economische uitdagingen te overbruggen die gepaard gaan met zwangerschap. Het gaat om jonge moeders in de leeftijdsgroep 14-19 jaar op glo- en voj-niveau.

“Om specifiek te weten hoe die speciale begeleiding eruit zou moeten zien en welke professionele begeleiding en ondersteuning deze jonge moeders nodig hebben, moeten de mensen belast met deze taken gemotiveerd en toegerust zijn voor en zich bewust zijn van het werk dat zij moeten verrichten”, zei Gopal.

De afgelopen jaren was de begeleiding vanuit het project Scholierenmoeders niet optimaal. Het ministerie maakte met de workshop vrijdag een doorstart. “Er waren een paar interne uitdagingen, maar we zijn nu goed op weg”, zegt de minister. Er zijn in november en december twee sessies georganiseerd voor personeelsleden van de afdeling Scholierenmoeders. 

De sessies moesten hen mentaal en technisch enthousiast maken voor dit nieuwe traject. De focus is verder gelegd op de woonplaats, het district, de etnische achtergrond en de uitdagingen van elke scholierenmoeder. Gopal zegt dat begeleiding, preventie en rehabilitatie van kwetsbare jongeren behoren tot de speerpunten van het ministerie.

De aangehaalde zaken zullen volgens haar op een strategische, maar voornamelijk praktische manier tot uiting worden gebracht. “Een van de grootste prioriteiten van het ministerie in 2020 is daarom capaciteitsversterking: het sterker maken van de interne organisatie om de doelgroep beter van dienst te zijn.”

Tijdens de workshop is informatie uitgewisseld die is voortgevloeid uit intakegesprekken met de scholierenmoeders. Gebleken is dat sommigen van hen niet goed zijn geïnformeerd over anticonceptie. “Ze zeggen alleen in de vijfde klas van de lagere school te hebben geleerd hoe ze voorbehoedsmiddelen moeten gebruiken en dat geeft al aan dat wij – vooral de overheid – veel werk hebben als het om de voorlichting gaat. Er wordt ook gezegd dat wanneer ze anticonceptie gebruiken ze dik worden”, zegt Gopal.

Het ministerie zal daarom instanties benaderen om de juiste informatie te geven. Fatma Hulsman, manager van Stichting Tana, zegt dat het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur daarbij een belangrijke rol zal moeten spelen. “Niet alleen in de vijfde klas moet aan de kinderen geleerd worden hoe ze zwangerschap kunnen voorkomen. Dat moet op voj-niveau worden herhaald.”

Zij weet dat er een taboe rust op dit onderwerp en dat sommige leerkrachten daarom niet erover durven te praten.Scholen mogen Stichting Lobi uitnodigen om voorlichting te geven. “Er zullen hierdoor minder schoolgaande meisjes zwanger raken. Als zo een jonge moeder een kind heeft kan dat haar ontwikkelingsmogelijkheid belemmeren.”

LINK ORIGINAL: DWT Online

Entornointeligente.com

Allanamiento a las oficinas de EntornoInteligente

Adscoins New Single

Adscoins

Nota de Prensa VIP

Smart Reputation