DNA-voorzitter Bee bereidt zich juridisch voor op rechtszaak Hoefdraad - EntornoInteligente
Entornointeligente.com /

– Het kort geding dat ex-minister Gillmore Hoefdraad van Financiën aanhangig heeft gemaakt tegen de staat Suriname, het Openbaar Ministerie (OM) en De Nationale Assemblee wordt op 27 augustus behandeld. Assembleevoorzitter Marinus Bee zegt tegen de Ware Tijd dat het parlement zich met zijn juristen zal voorbereiden op dit rechtsproces. “We leven in een rechtsstaat. Als meneer Hoefdraad het niet eens is met een besluit van het parlement mag hij gebruik maken van het recht.”

Bee wijst erop dat het eerste besluit van het vorige parlement, waarin het verzoek van procureur-generaal Roy Baidjnath-Panday om Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen, niet is teruggedraaid. “Het besluit dat dit parlement heeft genomen is gedaan op basis van een nieuw verzoek van de pg. Daarom heeft dit parlement, hoewel het niet verplicht is maar het mag, de pg ook schriftelijk in kennis gesteld van het besluit van het vorige parlement.”

De voorzitter stelt dat elke vordering moet worden getoetst. “Er is daarom een parlementaire commissie benoemd en die heeft advies uitgebracht aan het college. Dit advies heb ik bekend gemaakt. Het is dan niet nodig de andere leden aan het woord te laten”, verduidelijkt Bee tegenover de Ware Tijd . Hoefdraad, die spoorloos is en tegen wie een opsporingbevel is uitgevaardigd, kan tot 27 augustus geen rechterlijke voorziening krijgen, om te voorkomen dat hij wordt gearresteerd.

LINK ORIGINAL: DWT Online

Entornointeligente.com

Ir a Smart Reputation

Smart Reputation

Publicidad en Entorno

Adscoins

Smart Reputation