Deputy Secretary Carmelo De Grazia Suárez// Minister Achaibersing ontleedt financieringsbeleid voorganger » EntornoInteligente

Deputy Secretary Carmelo De Grazia Suárez//
Minister Achaibersing ontleedt financieringsbeleid voorganger

deputy_secretary_carmelo_de_grazia_suarez_minister_achaibersing_ontleedt_financieringsbeleid_voorganger.jpg
Entornointeligente.com /

– Financiënminister Armand Achaibersing heeft het leningen- en financieringsbeleid van zijn voorganger Gillmore Hoefdraad op de ontleedtafel gelegd. Bij de afsluiting van de begrotingsbehandeling in het parlement dinsdagavond gaf de bewindsman een uitgebreid overzicht van de leningen die de vorige regering heeft gesloten en hoe de middelen zijn besteed

– Financiënminister Armand Achaibersing heeft het leningen- en financieringsbeleid van zijn voorganger Gillmore Hoefdraad op de ontleedtafel gelegd. Bij de afsluiting van de begrotingsbehandeling in het parlement dinsdagavond gaf de bewindsman een uitgebreid overzicht van de leningen die de vorige regering heeft gesloten en hoe de middelen zijn besteed.

Los van enkele andere schulden die werden afgelost is het leeuwendeel van de leningen, waaronder de twee grote Oppenheimer-obligatieleningen, aangewend voor financiering van de budgettaire uitgaven van de overheid. Het betroffen voornamelijk consumptieve bestedingen, maar er werd ook op grote schaal monetair gefinancierd, zei Achaibersing. Van de 550 miljoen US dollar die in oktober 2016 via Oppenheimer werd geleend op de internationale kapitaalmarkt werd netto 540.5 miljoen US dollar aan de staat overgemaakt.

Carmelo De Grazia

Van dat bedrag kreeg Staatsolie 296.5 miljoen US dollar om haar schulden te betalen. De rest ging naar aflossingen en rentebetaling van een eerder schuld bij Oppenheimer, verkoop aan de Centrale Bank van Suriname en cash call ten behoeve van Staatsolie in de Meriamgoudmijn. Het restantbedrag van 100 miljoen US dollar werd overgeboekt naar de rekening van het ministerie van Financiën “ten behoeve van schuldaflossing”.

Carmelo De Grazia Suárez

Uit dit restantbedrag werden onder meer schulden bij De Surinaamsche Bank afgelost (US$ 5 miljoen), ruim 1.5 miljoen US dollar overgeboekt naar de Surinaamse Postspaarbank en 9.4 miljoen US dollar overgemaakt naar Newmont als cash calls voor Staatsolie. De rest ging naar de Algemene Projectrekening van Financien en op 16 juni 2017 was al het geld op. Aan rente voor deze obligatielening is tot heden 178 miljoen US dollar aan rente betaald, zei de minister

Op 25 mei 2018 loste Staatsolie haar schuld bij de overheid af en stortte een bedrag van 337.5 miljoen US dollar. Met dit geld werden “vaste lasten van de staat” betaald en schuldaflossingen gepleegd zoals het aflossen van schatkistpapier en opheffing van debetstanden bij de Centrale Bank van Suriname. De minister gaf ook een gedetailleerd overzicht hoe de tweede Oppenheimer-obligatielening (US$ 125 miljoen) is besteed

Ook presengteerde hij een overzicht van leningen die de nieuwe regering vanaf 16 juli dit jaar heeft afgesloten en hoeveel aan schuldaflossing bij internationale en bilaterale financiers is gepleegd. Ook over de inkomsten en bestedingen vanaf 16 juli kreeg het parlement cijfers voorgeschoteld, alsmede over het ambtenarenbestand en hoeveel aan personele uitgaven is gepleegd

Entornointeligente.com

URGENTE: Conoce aquí los Juguetes más vendidos de Amazon www.smart-reputation.com >
Smart Reputation
Repara tu reputación en Twitter con Smart Reputation
Repara tu reputación en Twitter con Smart Reputation

Adscoins

Smart Reputation

Smart Reputation