C-47 eist duidelijkheid gebruikte kasreserve - EntornoInteligente
Entornointeligente.com /

– Vakcentrale C-47 wil duidelijkheid van de banken over het oneigenlijke gebruik van de vreemde valuta kasreserve door de regering. C-47 heeft hiervoor een brief gericht naar de Surinaamse Bankiersvereniging. Ze wil uiterlijk 12 februari een reactie en kondigt “andere vakbondtechnische stappen aan” indien de gevraagde reactie uitblijft.

De vakcentrale wil onder andere het juiste bedrag weten, wie toestemming heeft gegeven waarvoor het geld daadwerkelijk is gebruikt. “Wij willen onderstrepen dat er zowel strafrechtelijke als civielrechtelijk vervolging van de daders moet volgen.”

C-47 stelt dat de directe gesprekspartners van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), namelijk de commerciële banken, via hun belangenorganisatie hebben aangegeven dat het voorgaande is geschied tegen met hen gemaakte afspraken en zelfs tegen de richtlijnen van de moederbank. De Bankiersvereniging heeft dan ook haar misnoegen geuit over het feit dat zij kennelijk is misleid door onder andere de toenmalige governor door onjuiste en onvolledige informatie.

Met voornoemde – op zijn zachtst gezegd – dwaze handelingen kunnen volgens de vakcentrale de banken in ernstige problemen geraken. Hierdoor worden ook een heleboel andere belanghebbenden in een avontuur gestort. Spaarders worden beperkt in het doen van noodzakelijk uitgaven, doordat zij hun geld niet onbeperkt kunnen opnemen, wordt de werkgelegenheid in gevaar en functionarissen van de CBvS in diskrediet gebracht. “Onze leden krijgen het ook zwaar te verduren van gebelgde klanten. Hoe het ook zij, als belangrijke belanghebbende hebben wij alle recht en belang op alle informatie.”

Ondanks de vele aanslagen die in de afgelopen periode zijn gepleegd op de integriteit van en het vertrouwen in de banken, heeft de vakcentrale nog steeds alle vertrouwen in zowel de banken als het personeel van de moederbank. “Voorkomen moet worden dat bij grotere delen van de gemeenschap het idee postvat dat haar geld thuis veiliger is dan bij de bank.”

LINK ORIGINAL: DWT Online

Entornointeligente.com

Allanamiento a las oficinas de EntornoInteligente

Adscoins New Single

Adscoins

Nota de Prensa VIP

Smart Reputation