Boek Sewcharan aanzet tot waarachtige democratie - EntornoInteligente
Entornointeligente.com /

 

PARAMARIBO – Suriname staat bekend als een land met een democratische staatsvorm, maar in werkelijkheid hebben wij te maken met een schijndemocratie. Tot deze harde bevinding komt advocaat en politicus Gerold Sewcharan. Zijn beschouwing heeft hij neergepend in het boek ‘Nog ver van de waarachtige democratie’ dat samen met journalist Iwan Brave is geschreven en vrijdag is gepresenteerd in het Lalla Rrookh-gebouw.

De hoofdschrijver rijgt vanaf de onafhankelijkheid van Suriname tot heden, vanuit een politieke en staatsrechtelijke beschouwing diverse gebeurtenissen aaneen, waaruit moet blijken dat de democratie in wezen een farce is. Maar ook recente voorbeelden kwamen aan de orde, zoals de aanname van een valutawet, “in strijd met wettelijke procedures” en het “vrij rondlopen” van verdachten en veroordeelden in het Decembermoorden-strafproces.

Hij ontkomt er als jurist niet aan om te constateren dat er ook sprake is van een schijnrechtstaat. Processen in bodemprocedures duren tien jaar en soms zelfs langer, waardoor de burger niet weet waar die aan toe is. “Vonnissen worden niet uitgevoerd; neem maar de terugroepkwestie. Het Hof zegt wat er moet gebeuren maar de uitvoerende macht legt die beslissing gewoon naast zich neer. Dat is een schijnrechtstaat, want het functioneert niet.”

Echter, Sewcharan, die ook voorzitter is van de Stichting ter Versteviging van de Democratie van Suriname, wijt de schijndemocratie niet volledig aan de militaire dictatuur en de NDP-regeerstijl. Ook de traditionele etnische politiekvoering en de koloniale erfenis van het rechtspraakstelsel liggen hieraan ten grondslag.

Inleider Hans Breeveld die zijn licht wierp op enkele passages uit het boek, plaatste als kanttekening hierbij dat het de nu gevestigde partijen “nog vergeven” kan worden. In hun beginperiode moest Suriname politiek nog ontwaken. Om te komen tot een daadwerkelijke democratie is reflectie van groot belang maar die kon in die tijd niet komen, omdat de bevolking onvoldoende geëmancipeerd was.

Echter, wanneer bijna veertig jaar later dezelfde manier van politiek voeren aan de orde is, meent Breeveld, “kun je de mensen wel verwijten”. De politicoloog noemt het boek een “geweldige bijdrage” van de auteurs om de discussie over betreffend onderwerp op gang te brengen.

Dat is volgens Sewcharan ook de bedoeling. Hij constateert dat de democratie van Suriname vanaf de onafhankelijkheid “in een diep dal” is terechtgekomen en dat wij ons nog in dat dal bevinden. “Wat ik met dit boek beoog, is dat wij met zijn allen inhoud geven aan de democratie. Dit boek beoogt die noodzakelijke discussie op gang te brengen om ons allemaal uit het dal te trekken.” Ook vanuit de politieke partij PRO, waarvan hij voorzitter is, wil Sewcharan deze bijdrage helpen leveren.

LINK ORIGINAL: DWT Online

Entornointeligente.com

Ir a Smart Reputation

Publicidad en Entorno

Allanamiento a las oficinas de EntornoInteligente

Adscoins

Smart Reputation