Bedrijvenorganisaties vragen om aanpassing maatregelen - EntornoInteligente
Entornointeligente.com /

– De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) heeft het nationaal Covid-19-managementteam voorstellen gedaan om de economie “beheerst en gefaseerd” te heropenen. Dat gebeurde in afstemming met de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (Asfa) tijdens een bijeenkomst. Gevraagd is dat er een wijziging komt in de huidige beperkende maatregelen en dat er een versoepeling plaatsvindt voor een aantal bedrijven en industrieën.

“Wij moeten langzaam maar zeker gaan werken naar een evenwicht waarin we accepteren dat life with Covid-19 een nieuwe realiteit is”, zegt VSB-voorzitter Bryan Renten in een verklaring die namens de VSB en Asfa is uitgegeven. De organisaties zijn zich ervan bewust dat het een “enorm dilemma” is om de volksgezondheid te bewaken en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat de maatregelen geen enorm negatief effect hebben op de economie. “Het is een delicaat evenwicht dat wij in overleg samen moeten vinden.”

De nieuwe realiteit betekent volgens Renten ook dat mensen besmet zullen worden, een klein deel van hen ziek zal worden en een ander deel loopt het risico om te overlijden. “Het overgrote deel zal wel beter worden en de ziekte doorlopen met milde of geen klachten.” Vanuit dit oogpunt onderstreept hij de noodzaak om extra te focussen op de maatregelen om te voorkomen dat de meest kwetsbaren besmet raken en dat niet tegelijkertijd te veel personen besmet worden. Zodoende wordt voorkomen dat het zorgsysteem nog meer wordt belast.

De bedrijfslevenorganisaties stellen dat er steeds meer informatie beschikbaar is over het gedrag van het virus en welke maatregelen belangrijk zijn in de strijd tegen de verspreiding ervan. Genoemd worden onder meer het toepassen van handhygiëne, social distancing en het dragen van mondkapjes in vooral slecht geventileerde ruimtes. Om de economie gefaseerd te openen moeten bedrijven de Covid-19-protocollen implementeren en strikt naleven. “We mogen daarin niet verslappen.”

Voorts moet het aantal testen worden opgevoerd, moeten de contacten van besmette personen sneller worden opgespoord en moet het quarantainebeleid strikt worden gehandhaafd. Het is de Ware Tijd gebleken dat sommige bedrijven die niet als essentieel zijn aangemerkt, hun diensten normaal bieden aan de samenleving met toepassing van de preventiemaatregelen. Bij een bouwmaterialenzaak in het ressort de Nieuwe Grond worden klanten vanachter een lint bij de ingang beurtelings geholpen zonder zelf de winkel te betreden. Ook sommige exploitanten van carwashes, die eveneens als niet-essentieel zijn aangemerkt, wagen deze kans.

LINK ORIGINAL: DWT Online

Entornointeligente.com

Ir a Smart Reputation

Publicidad en Entorno

Allanamiento a las oficinas de EntornoInteligente

Adscoins

Smart Reputation