Basiszorg wet heeft nog geen kans van slagen gehad - EntornoInteligente
Entornointeligente.com /

 

PARAMARIBO – Voor de tiende keer was iedereen uitgenodigd om te participeren tijdens de openbare vergadering van de Zorgraad, die op zaterdag is gehouden. Zoals de voorgaande keren was de opkomst matig en ontbraken belangrijke stakeholders, onder wie de minister en directeur van Volksgezondheid alsook de directeur van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg.

De wet Basiszorg bestaat over twee maanden vijf jaar. Het is volgens de voorzitter van de raad, Anjanie Ganput, belangrijk om na te denken, met name door de regering, wat men met de wet wil. “Er wordt wel tig keren aangegeven wijziging basiszorg, maar ik mis steeds de evaluatie.” Ze vindt het minder dat de personen die het steeds over wetswijziging hebben juist niet aanwezig zijn op de openbare vergadering waar er in feite vanuit verschillende hoeken naar de wet wordt gekeken.

Ganput betreurt het dat de wet tot nu toe geen kans van slagen heeft gehad. Zowel de regering als de dienstverleners hadden het beter kunnen doen. De aanwezigen hebben laten merken dat ze nu wel anders verwachten, dan het verhaal dat ze intussen al kennen. Er zijn voorstellen gedaan aan de Zorgraad over onder meer communicatie met de beleidsmakers en stakeholders. Dit wordt op haast elke vergadering aangegeven als heikelpunt.

Als de formele kanalen niet werken moeten informele worden ingeschakeld. De voorzitter van de raad is daar echter geen voorstaander van. Ze vraagt zich af waarom het werk niet naar behoren in de formele sfeer kan worden gedaan. Een ander voorstel vanuit de zaal is promotie en verstrekken van informatie aan de gemeenschap.

Tijdens de bijeenkomst heeft de Zorgraad een blik geworpen op het verleden. De raad heeft een adviserende en toezichthoudende taak binnen het geheel. De eerste stappen die gezet zijn toen waren onder andere oriëntatie van het veld en het voeren van evaluatie gesprekken. De raad heeft in de voorbije periode meer dan zes voorstellen gedaan aan de Onderraad, waarmee er verder niet veel is gedaan.

Ganput: “Het grootste voorstel had er meer betrekking op rust en regulering te brengen in de totale zorg. De uitdaging voor de zorgraad zit er nog steeds in om de wet een kans van slagen te geven. Als orgaan genoemd in de wet hebben we enorm ons best gedaan om onze rol naar behoren te vervullen.”

Het vraagt volgens Ganput een mindshift over hoe de zorg te organiseren. Ze stelt dat er zaken zijn die niet hoeven te gebeuren zoals bijbetalingen voor en een tekort aan medicatie. Aangezien het in de praktijk wel zo is, is het dus belangrijk om na te gaan waaraan het ligt en hoe het kan worden aangepakt.

LINK ORIGINAL: DWT Online

Entornointeligente.com

Advertisement

Nota de Prensa VIP

Smart Reputation