Baby besmet met Covid-19 » EntornoInteligente

Baby besmet met Covid-19

baby_besmet_met_covid_19.jpg

Entornointeligente.com / – Een andere code dan zwart is voorlopig ondenkbaar voor de ziekenhuizen. De Covid-19-situatie is nog steeds zorgwekkend. Van enige afname van de druk wat patiëntenopvang en verpleging betreft is er nog lang geen sprake. Integendeel, er worden zelfs voorbereidingen getroffen om nog meer Covid-19-plekken te creëren.

Niet alleen in Paramaribo en Wanica is de situatie alarmerend, ook in het westen van het land. In Nickerie blijkt zelfs een baby van twee weken te zijn besmet met het longvirus. Dit wordt tegenover de Ware Tijd bevestigd door minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid die gisteren een werkbezoek bracht aan Nickerie. Ook de ouders van de zuigeling testten positief.

Ramadhin: “Er zijn heel veel besmettingen in Nickerie. Op de intensivecareafdeling van het ziekenhuis liggen twee patiënten en op de andere afdelingen 23.” Ook het Staatslogeergebouw is vol en de meeste bedden in het VHP-centrum, dat als isolatieplek is ingericht, zijn bezet. Ramadhin is zeer ingenomen met de grote vaccinatiebereidheid van de Nickeriaanse bevolking. Ook gisteren kwamen honderden mensen opdagen om het coronaprikje te nemen.

Het Sint Vincentius Ziekenhuis (SVZ) is er niet beter aan toe dan andere ziekeninstellingen. Dit ziekenhuis heeft onlangs de Covid-19-plekken opgeschaald. De Covid-IC-afdeling is gegaan van drie naar vijf bedden en de cohortafdeling van twintig naar dertig bedden. “Desondanks blijft de bezetting met Covid-19-patiënten constant hoog bij ons. We zijn eigenlijk continu vol. Zodra een patiënt ontslagen wordt, wordt er gelijk weer een nieuwe opgenomen. Dit komt omdat er nog steeds meer Covid-19-patiënten zich aandienen dan er plek is in de ziekenhuizen”, schetst directeur Manodj Hindori de situatie.

Momenteel worden voorbereidingen getroffen om een nieuwe Covid-19-afdeling in te richten. Daar komen in eerste instantie zeven high care-bedden. Dit kan verder worden opgeschaald met nog eens tien cohort-bedden. “We hopen daarmee nog een substantieel aantal van de nieuwe besmettingen te kunnen opvangen”, zegt Hindori.

Ook het Diakonessenhuis worstelt nog met ‘code zwart’. “Neen, helaas geen verbetering. Al onze zestig beschikbare bedden, waarvan vijf IC, zijn bezet”, vertelt directeur Clyde Cairo. Daarbovenop is er in zijn ziekenhuis “erg veel zuurstofverbruik”. De situatie met betrekking tot de bevoorrading van zuurstof is nog kritiek. “Er is ook een tekort aan lab-reagentia, ook in andere ziekenhuizen, voor testen die we alleen daar kunnen uitvoeren. Verder is er de precaire financiële situatie, die steeds goede zorg bedreigt.”

Hoewel het ziekenhuis moeilijke tijden doormaakt, is Cairo “zeer dankbaar voor inzet van het zorg- en ondersteunend personeel en de vrijwilligershulp”. Op personeelsvlak is er wel een kleine verlichting hoewel er nog sprake is van een personeelstekort. Vrijwilligers en medewerkers van het Rode Kruis zijn nog steeds actief aan het ondersteunen in het Diakonessenhuis. Aan de andere kant zijn medicamenten en medische verbruiksartikelen zijn nog steeds moeilijk beschikbaar.

LINK ORIGINAL: DWT Online

Entornointeligente.com

www.smart-reputation.com

Noticias de Boxeo

Boxeo Plus
Boxeo Plus
Repara tu reputación en Twitter con Smart Reputation
Repara tu reputación en Twitter con Smart Reputation

Adscoins

Smart Reputation

Smart Reputation