Actiecomité start internationaal juridische onderzoek in Alcoa-kwestie - EntornoInteligente
Entornointeligente.com /

 

PARAMARIBO – Het Actiecomité Alcoa zal bij de Verenigde Naties en het Amerikaanse ministerie van Justitie aankloppen en vragen om een juridisch onderzoek in de kwestie Alcoa. Op grond van de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) moeten deze instanties onderzoek doen naar de immorele, illegitieme, en zoals de deskundigen van De Nationale Assemblee (DNA) hebben gesteld, de onethische handelingen van de Surinaamse regering c.q de presidentiële commissie die met de Alcoa heeft onderhandeld.

Woordvoerder van het comité, Wim Bakker, licht toe dat de korte-termijn-politieke winst van deze regering in de toekomst voor enorme politieke problemen zal zorgen. “De enige winst, als je het winst kan noemen, is dat de regering gericht was op slechts het krijgen van de Afobakastuwdam, terwijl tal van knelpunten niet zijn meegenomen ondanks dat die zijn opgetekend door een externe parlementaire deskundige commissie. Er is geen politieke consensus geweest met de bevolking. In de toekomst zal daarom deze strijd nog heftiger en harder worden”, zegt Bakker.

Het comité wijst erop dat hoewel DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons de externe deskundige commissie aan het werk heeft gezet, geen enkel voorstel van die commissie is overgenomen. “Er zal strijd geleverd worden over de tarieven, over het vaststellen van de schadevergoeding aan zij die door toedoen van Alcoa / Suralco schade hebben geleden. Er zal strijd gevoerd worden over het bezit van plantages, over milieuaangelegenheden, de gepensioneerden en nog veel meer”, zegt Bakker.

Volgens het comité heeft de leiding van de regering besloten dat deze zaak met spoed doorgedrukt moest worden. De voorstemmende coalitieleden hebben daarbij hun eed of gelofte geschonden. Elke parlementariër moet zweren of beloven dat hij of zij het werk zal doen zonder zich te laten omkopen of intimideren of zich te laten beïnvloeden door druk van buiten. De coalitieleden hebben zich laten beïnvloeden door een groep eigenaren van energiebedrijven die zich tot op het laatste moment in de vergaderzaal bevonden om de coalitieleden te instrueren, staat in een verklaring van het comité. Het parlement zou volgens haar er zelf aan hebben meegewerkt dat de grondwet werd geschonden.

In 2015 moest de regering de MOU terugnemen omdat de hele DNA, coalitie en oppositie, die MOU volledig had afgekeurd. De opdracht was: regering, ga opnieuw onderhandelen. Dat is nooit gebeurd. Ook de voorstellen vanuit DNA werden niet overgeno men door de regering. De wetsvoorstellen die werden ingediend voor de beëindiging van de Brokopondo Overeenkomt hadden nooit in behandeling genomen moeten worden door DNA omdat zij niet legitiem waren. Honderd jaar bauxietindustrie heeft diepe sporen achtergelaten in ons landschap en in onze samenleving.

De politieke issues die hiermee gepaard gaan, zullen ons nog decennia bezighouden, laat het comite-optekenen. De verstrengeling van belangen van de regering en haar adviseurs en eigenaren van energie- en elektriciteitsbedrijven, heeft geleid tot schending van de grondwet en vertrapping van het volksbelang. Bakker zegt dat ook in Suriname juridische stappen regen de regering genomen zullen worden. Hierover wil hij vooralsnog niet in detail treden. De juridische stappen op het internationaal vlak zijn vooral gericht tegen de Alcoa. Via petities en straatacties zal brede ondersteuning van de gemeenschap worden gevraagd.

LINK ORIGINAL: DWT Online

Entornointeligente.com

Advertisement

Nota de Prensa VIP

Smart Reputation