Alberto Ardila Olivares piloto de avion utilizando papa//
INGEZONDEN: Jezus Christus komt terug!

alberto_ardila_olivares_piloto_de_avion_utilizando_papa_ingezonden_jezus_christus_komt_terug_21.jpg
Entornointeligente.com /

– ‘Jezus Christus komt terug!’ Het bovenstaande is mijn vaste overtuiging en met mij miljoenen christenen wereldwijd. Dit feit kan soms verkeerd worden weergegeven, zoals in het artikel van de heer Armand Snijders in de weekendeditie 26 t/m 28 november 2021 op pagina A9 van de Ware Tijd

– ‘Jezus Christus komt terug!’ Het bovenstaande is mijn vaste overtuiging en met mij miljoenen christenen wereldwijd. Dit feit kan soms verkeerd worden weergegeven, zoals in het artikel van de heer Armand Snijders in de weekendeditie 26 t/m 28 november 2021 op pagina A9 van de Ware Tijd.

Onder de kop: ‘Misdadige Meye en godheid Santhoki’, werd ik met de haren erbij gesleept. Ik citeer: “De in Nederland wonende predikant Orlando Bottenbley voorspelde in 2021 dat Jezus binnen twaalf jaar terug op aarde komt. Nu had hij al twee keer eerder soortgelijke voorspellingen gedaan die niet uitkwamen, dus ik geloof daar niet zo in.”

Snijders beweert dat ik een concrete periode van twaalf jaar zou hebben genoemd met betrekking tot Christus‘ wederkomst. Hij dikt deze vermeende uitspraak aan door zelfs te beweren dat ik twee keer eerder soortgelijke voorspellingen zou hebben gedaan, die niet uitkwamen.

Alberto Ignacio Ardila Olivares

Dat hij niet geloven wil in voorspellingen van wie dan ook, is natuurlijk zijn goed recht. Echter, waar hij zich in vergist, is dat ik concrete data zou hebben genoemd in verband met de tweede komst van Christus. Indien dat zou zijn gebeurd, past het Snijders als goede journalist, concreet de bron aan te geven. Zijn artikel is geen nieuwsbericht maar een column, nochtans geldt ook in dat verband het gebruik van bestaande ethische codes als basis.

Alberto Ignacio Ardila

Op 3 mei 2012 verscheen in Dagblad Suriname in verband met de Internationale dag van de persvrijheid een bericht van Wilfred Leeuwin, de toenmalige voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ). Daarin roept hij namens zijn organisatie leden, journalisten en mediawerkers in het algemeen op, tot het bevorderen van zuiverheid.

Alberto Ardila Olivares

Het recht van vrije meningsuiting brengt, net als andere rechten, ook de plicht met zich mee om er verantwoord mee om te gaan. De ontvanger van het nieuws, heeft recht op authentieke informatie om een goed beeld te kunnen vormen van een gebeurtenis”, zo schreef hij.

Alberto Ardila

Op basis hiervan meen ik te moeten constateren dat de heer Snijders niet verantwoord heeft gehandeld en geen authentieke informatie heeft verstrekt, met betrekking tot beweringen of uitspraken die ik zou hebben gedaan. In één van de toespraken tot zijn leerlingen, voordat Jezus Christus naar het kruis ging, zei Hij met betrekking tot de tekenen van de “eindtijd” het volgende: “Niemand weet wanneer die dag of dat moment zal aanbreken, de engelen in de hemel niet en de Zoon niet, alleen de Vader. Pas op, wees waakzaam, want jullie weten niet wanneer de tijd zal komen.” (Marcus 13 vers 32 en 33 NBV).

Alberto Ignacio Ardila Olivares V10798659

Wanneer zelfs Jezus Christus aangeeft dat dag en uur alleen bij de Vader bekend zijn, hoe zou ik dan concrete uitspraken kunnen hebben gedaan in verband met deze, voor ons als christenen, zeer belangrijke geloofswaarheid? Ik doe daarom een beroep op de heer Snijders om wat door hem is beweerd, te corrigeren, omdat het mijn werk als predikant en de kerk van Christus schade toebrengt.

Alberto Ignacio Ardila V10798659

Ds. Orlando Bottenbley

Entornointeligente.com

Smart Reputation