Gidsen willen helpen bij patrouille op Brownsberg Natuurpark

gidsen_willen_helpen_bij_patrouille_op_brownsberg_natuurpark.jpg

Entornointeligente.com /  

PARAMARIBO – De United Tourguides Suriname (UTGS) heeft de Stichting Natuurbehoud Suriname (Stinasu) hulp aangeboden voor patrouille in het Brownsberg Natuurpark. Doordat het gebied net als andere toeristische oorden voorlopig is gesloten, hebben illegale goudzoekers bijna vrij spel.

“Als er geen activiteiten zijn op de berg gaat alles heel snel achteruit en gaan er andere (illegale) activiteiten plaatsvinden zoals die van de goudzoekers”, stelt Yves Tjon Sack Kie, voorzitter van de gidsenvereniging, tegenover  de Ware Tijd . Hij zegt dat het team van Stinasu zelf wel toezicht houdt, “maar vele handen maken licht werk”.

De organisatie heeft ook aangeboden om te helpen bij het onderhoud van het park. Deze voorstellen zijn enkele van de vele die de organisatie heeft bedacht om tijdens de coronacrisis inkomsten te genereren voor haar leden. De vereniging maakt deel uit van een klankbord van belangengroepen die voorstellen doet hoe de overheid de toeristische sector kan tegemoetkomen met incentives.

Het sluiten van de grenzen en het luchtruim heeft de inkomsten van gidsen “van de ene op de andere dag” teruggebracht naar het nulpunt, zegt de vereniging in een schrijven aan het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI en T). Bijna 100 procent van de gasten die gebruik maken van de diensten van deze sector komt uit het buitenland.

Bij de UTGS staan ongeveer negentig gidsen geregistreerd van wie ongeveer zestig freelancer is. “Ook als we heel positief denken, zal de meerderheid van ons minimaal drie maanden helemaal geen inkomen ontvangen.” De organisatie houdt er ook rekening mee dat, wanneer het luchtruim weer wordt opengesteld, het nog vele maanden kan duren voordat de sector weer op normale kracht kan functioneren.

De suggesties die worden gedaan aan het ministerie zijn tot stand gekomen na overleg met de doelgroep. Zo wordt er gevraagd om een financiële tegemoetkoming om tenminste de komende drie maanden te kunnen overbruggen. Tjon Sack Kie zegt dat het de vereniging niet gaat om gratis geld. “Wij willen er voor werken.”

Daarom is voorgesteld om de gidsen de mogelijkheid te bieden om de verkregen gelden terug te betalen wanneer de situatie is genormaliseerd en dat de overheid ze waar mogelijk de komende zes maanden deeltijds inzet. Als voorbeelden worden genoemd ondersteuning van jachtopzieners en in het onderwijs, als tolk, culinaire ondersteuning waar nodig en bij Covid-19-informatieverschaffing met name aan gemeenschappen in het binnenland.

“Gezien onze veelzijdigheid, kunnen we hiermee vele kanten op.” Vanuit de vereniging is ook voorgesteld om grond beschikbaar te stellen om de stille maanden te kunnen gebruiken voor het planten van biologisch geteelde gewassen ten behoeve van het lokale toerisme. Tjon Sack Kie zegt dat de vereniging voorstander is van het gedeeltelijk openen van de toeristische oorden en dit ook heeft voorgesteld aan het ministerie.

Hij maakt duidelijk dat de gidsen nu praktisch geen inkomsten hebben. “Het is een heel moeilijke situatie, want de huishuur moet je doorbetalen en je moet je gezin blijven onderhouden.” Volgens de gidsenvertegenwoordiger heeft de minister begrip getoond voor de aangehaalde zorgpunten en de voorstellen ook doorgenomen. Echter is aangegeven dat het ministerie, wat betreft het gedeeltelijk openstellen van de oorden, niet op zichzelf daarover kan beslissen.

Een positief punt dat de huidige situatie met zich heeft meegebracht, zegt Tjon Sack Kie, is “dat we nu worden gedwongen om de aandacht te vestigen op de behoeften van de lokale toerist”, doordat er voorlopig geen buitenlandse toeristen verwacht hoeven te worden. De vereniging hoopt dat de besprekingen met het ministerie, die nog worden voortgezet, snel concrete acties zullen opleveren. “Wij willen onze krachten inzetten en zo ook de overheid tegemoetkomen.”

LINK ORIGINAL: DWT Online

Entornointeligente.com

Smart Reputation
Boxeo Plus
Boxeo Plus

Smart Reputation