Kortgedingrechter: OM mag houtblokken verkopen

kortgedingrechter_om_mag_houtblokken_verkopen.jpg

Entornointeligente.com / – De rechter in kort geding heeft zaterdag een vordering van bedrijf S. afgewezen. De maatschappij had willen voorkomen dat het Openbaar Ministerie (OM) de 988 houtblokken, die in april in beslag waren genomen, verkocht. Omdat de rechter concludeerde dat er geen sprake is van “onrechtmatig handelen” van het OM kan de openbare verkoop van de houtblokken normaal plaatsvinden.

Het OM besloot, hoewel het strafrechtelijk onderzoek in deze zaak nog gaande is, over te gaan tot verkoop. Namens het bedrijf S. werd er vervolgens een kort geding aanhangig gemaakt omdat het OM in strijd zou hebben gehandeld met artikel 103 van het Wetboek van Strafvordering en de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur. Voor de verkoop van de inbeslaggenomen houtblokken zou er namelijk geen machtiging zijn verleend door de rechter.

Het OM stelde zich op het standpunt wel rechtmatig te hebben gehandeld “doordat er niet kon worden nagetrokken vanwaar het hout afkomstig was (en dus de illegale status behoudt) en de staat eigenaar van de houtblokken is”. Bedrijf S. heeft niet kunnen hard maken dat de houtblokken een legale status hebben.

Volgens de Memorie van Toelichting op artikel 103 van het Wetboek van Strafvordering mag tot verkoop worden overgegaan als voorwerpen onderhevig zijn aan bederf, wat volgens het OM het geval is met de houtblokken die in weer en wind staan en niet op de juiste wijze zijn opgeslagen. De kortgedingrechter kon zich terugvinden in de zienswijze van het OM.

LINK ORIGINAL: DWT Online

Entornointeligente.com

Smart Reputation

Boxeo Plus
Boxeo Plus

Smart Reputation

Más en EntornoInteligente.com