‘Alles doen om krapé te beschermen’

alles_doen_om_krape_te_beschermen.jpg

Entornointeligente.com / – De situatie voor de zeeschildpad is bijna uitzichtloos. Terwijl milieuactivisten er veel aan doen om de legstranden en daarmee de nesten van de krapé te beschermen, lijkt het voor stropers van eieren de normaalste zaak om hun ‘business’ voort te zetten. Het al geruime tijd in verval geraakte natuurreservaat Babunsanti is regelmatig het jachtveld van deze rovers.

Dat er snel een oplossing moet komen voor dit ‘ingewikkeld’ vraagstuk behoeft geen betoog. De vraag die nog beantwoord moet worden is hoe dat moet gebeuren. Kenneth Cyrus, directeur van Stichting Natuurbehoud Suriname (Stinasu) waaronder dit gebied valt, en Erlan Sleur van milieuorganisatie Probios nemen alvast het voortouw. Hoewel hun organisaties geen geld hebben zullen ze de komende maanden er alles aan doen om het natuurreservaat op te knappen. Met deze stap hopen ze de stropers bij de legstranden weg te houden.

 

Enthousiasme getemperd Het is iets over vijf uur woensdagochtend wanneer een team van natuurliefhebbers de laatste afspraken maakt bij zijn verzamelplaats Gow2 nabij de rotonde van de Jules Wijdenboschbrug. Vrijwel iedereen uit de groep gaat na bijkans een jaar weer naar het natuurreservaat Babunsanti te Galibi. Cyrus staat aan het hoofd van de delegatie. Hij wordt ondersteund door onder meer Sleur en medewerkers van Stinasu. In het Inheemsen dorpje Tapuku te Albina staat bootsman Wijnberg Toku klaar om de groep verder te brengen naar de uiteindelijke bestemming. Het wordt een reis van ongeveer twee uren op de Marowijnerivier. Op sommige momenten is het water nogal onstuimig. Maar door het verlangen om de eens zo populaire plek waar jaarlijks honderden zeeschildpadden vanuit de zee hun eieren komen leggen te zien, schijnt dat (onstuimig water) weinig indruk op de mensen te maken.

Het enthousiasme en de mooie verwachtingen van de groep worden meteen na voet aan wal te hebben gezet de grond ingeboord. Wat ze zien is duidelijk teleurstellend en niet wat ze hadden verwacht. “Wat? Dit is gewoon erg” reageren de bezoekers. Hun blikken zijn veelzeggend. De Waranalodge waar toeristen werden opgevangen in de bloeiperiode van Babunsanti staat op instorten. Ook de andere gebouwen zoals het onderzoekscentrum waar met name buitenlanders en studenten onderzoek deden naar schilpadden staat er zwaar verwaarloosd bij. “Ik denk dat we helemaal opnieuw gaan moeten beginnen” zegt de directeur terwijl hij vol ongeloof rond kijkt.

 

Vleermuizen Wanneer de deur van de Waranalodge wordt opengestoten blijkt dat nieuwe eigenaren – tientallen vleermuizen – bezit van het huis hebben genomen. Toku die naast bootsman touroperator is in het gebied vertelt aan de redactie dat hij als aannemer het gebouw in het jaar 2000 heeft neergezet. Hij herinnert zich dat het natuurreservaat vanaf dat moment tot en met 2010 glorietijden heeft meegemaakt. “We brachten grote groepen mensen hier. Vooral buitenlandse toeristen.” Vanaf 2010 is het met de plek echter steeds bergafwaarts gegaan. Wat de reden is voor de achteruitgang weet hij niet precies maar als man van het gebied onderstreept hij dat er al lang vóór de Covid-19-pandemie de trek van mensen naar deze plek was afgenomen. Het verschil is volgens hem wel dat sinds de uitbraak van het nieuwe corona virus geen kip daar nog komt, behalve stropers van schildpadeieren. Zij kunnen hierdoor ongestoord de krapéeieren stelen.

Voor Cyrus is praten over de oorzaak die heeft geleid tot het verval van Babunsanti het raken van een gevoelige snaar en daarom zwijgt hij er liever over. “Ik ga daarop geen antwoord geven. Elk antwoord zou een klap in het gezicht van mijn voorgangers zijn en dat doe ik niet. Ik beoordeel wat ik nu zie en dat is dat het complex zwaar verwaarloosd is. Ik bekijk dus wat we nu eraan kunnen doen om zo snel als mogelijk de plek nieuw leven in te blazen”, onderstreept de directeur.

 

Weinig beleidsinzichten Sleur stelt zich totaal anders op. Hij durft wel een schuldige aan te wijzen voor de slechte staat waarin het complex zich bevindt. Volgens hem heeft gebrek aan beleidsinzicht voor eco-toerisme bij de overheid geleid tot achteruitgang van verschillende natuurreservaten in het land. “Als ik kijk naar wat het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond en Bosbeheer, dat nu Grondbeheer en Bosbeleid heet heeft gepresteerd in de afgelopen jaren dan merk ik dat juist de afdelingen die moeten zorgen voor de bescherming van deze gebieden als een soort stiefkind worden behandeld”, zegt de milieu activist. Hij doelt daarmee op ‘s Lands Bosbeheer en Natuurbeheer.

Daarnaast hebben de mensen die vanaf 2006 de leiding hadden bij Stinasu er een potje van gemaakt. Vooral het opdoeken van de afdelingen Educatie en Research die volgens Sleur belangrijke pilaren waren van de stichting zijn fataal geweest voor Stinasu. “De stichting is in 1969 opgericht speciaal voor de bevordering van natuurtoerisme, -onderzoek en -educatie. Als je die twee belangrijke afdelingen laat doodbloeden dan betekent het dat Stinasu haar status heeft verloren.” Sleur benadrukt dat de organisatie wereldwijd naam heeft gemaakt op het gebied van natuurbescherming. “Stinasu was een parel voor de hele regio.” Hij merkt op dat door het opdoeken van de twee afdelingen de stichting niet meer serieus wordt genomen door grote buitenlandse organisaties. Dat is volgens hem ook de reden waarom het moeilijk is geld te vinden voor projecten die Stinasu wil uitvoeren.

 

Stinasu leeggeroofd Sleur stelt dat de besteding van geld dat de stichting heeft ontvangen voor de tours naar natuurreservaten niet duidelijk te verklaren is. “Ik heb twee jaar gewerkt bij Stinasu maar ik zeg je eerlijk, ik weet nog steeds niet waar al het geld naar toeging. De salarissen konden sinds die tijd vaak moeilijk betaald worden terwijl er wel aardig wat geld via de tours werd verdiend. Al de tours waren vol en toch was er nooit geld om de meest basale dingen aan te schaffen en salaris te betalen. Dat kan alleen gebeuren wanneer er sprake is van corruptie. Stinasu is gewoon leeggeroofd.” Sleur benadrukt dat de stichting alles in handen heeft om een bloeiende organisatie te worden die zich zelf goed kan ontwikkelen zonder buitenlandse fondsen en subsidie van de overheid.

Hoewel hij beseft dat Covid voor veel problemen heeft gezorgd, weet hij ook dat de overheid veel steken heeft laten vallen. “We moeten ook kijken naar wat de overheid (niet) heeft gedaan om het ecotoerisme daadwerkelijk te ondersteunen. Er werd wel veel gesproken maar we zagen uiteindelijk heel weinig input vanuit de overheid.” Zo kan de milieu activist zich niet voorstellen dat er al geruime tijd geen bewaking is voor de nesten van de krapé. Volgens hem wijzen nagenoeg alle onderzoeksrapporten erop dat de nesten van deze zeeschildpadden nog steeds worden geplunderd door de stropers. “Er worden heel veel eieren hier gestolen”, benadrukt hij. Dit terwijl naar zijn zeggen het Wereldnatuurfonds (WWF) jaarlijks 62.000 US dollar schenkt voor onder meer bescherming van natuurreservaten. Sleur: “Je vraagt je af wat er met dat geld gebeurt want de jachtopzieners worden slecht betaald en hebben vaak geen middelen om het werk goed te doen.

 

Stropen gaat door En wat is het nut dat er zoveel geld wordt gegeven terwijl de nesten nog steeds worden leeggeroofd?” De milieuactivist is daarom ook niet blij met het feit dat de organisaties als het WWF zich niet kritisch opstellen tegen de overheid terwijl het duidelijk is dat het stropen doorgaat. Kennelijk omdat het ministerie weet dat jaarlijks geld beschikbaar wordt gesteld maakt het zich niet druk. “De organisaties zijn dan aangewezen op de steun van WWF waardoor ze een soort bedelaar zijn geworden. Pas wanneer het geld wordt overgemaakt worden de jachtopzieners bij de legstranden geplaatst”, merkt hij op. Sleur bekijkt daarom mogelijkheden hoe hij samen met vrijwilligers de legstranden kan beschermen. De eieren van de zeeschilpadden moeten veiliggesteld kunnen worden totdat Babunsanti weer opgeknapt is. In die tussentijd gaat Cyrus hard op zoek naar fondsen om het natuurreservaat binnen een jaar nieuw leven in te blazen.

LINK ORIGINAL: DWT Online

Entornointeligente.com

Smart Reputation
Boxeo Plus
Boxeo Plus

Smart Reputation