Behartiging belangen binnenlandbewoners wassen neus

behartiging_belangen_binnenlandbewoners_wassen_neus.jpg

Entornointeligente.com /  

ANALYSE – Het lijkt alsof de topics ‘binnenlandbewoners en hun belangen’ vaker gebruikt worden om enge belangen te dienen, maar structurele oplossingen voor de ontwikkelingsvraagstukken het achterland rakende, ontbreken consequent.

door Euritha Tjan A Way

HET BEGON MET de VHP die, voorafgaand aan de verkiezingen, diverse dorpen in het binnenland bezocht. Er werd materiaal geschonken aan gemeenschappen om aan landbouw te kunnen doen. Daarnaast werden trainingen gegeven om de lokalen zover te krijgen meer te halen uit gewassen met export potentieel. Na de verkiezingen waarbij de VHP geen enkele zetel in het binnenland kreeg- is vrijwel niets meer vernomen over deze projecten. Volgens enkele regionale VHP- coördinatoren komt dat door de Covid-19 pandemie, terwijl anderen weer opwerpen dat de regering wel in het achterland is geweest voor andere doeleinden.

Granman Vooral het Saramaccaans volk klaagt steen en been, ook omdat zijn granman Albert Aboikoni tot nu toe niet is bezocht door de president , maar andere granmans wel. Stichting A Marron Kompas heeft al vóór de verkiezingen vaker de klacht laten horen dat de benoeming van Aboikoni teruggedraaid moet worden, hetgeen ook is herhaald tijdens de gran krutu te Pusugrunu op 11 oktober vorig jaar met de regering en het traditioneel gezag.

Saillant detail daarbij is dat de broer van vicepresident Ronnie Brunswijk, Leo Brunswijk, voorzitter is van stichting A Marron Kompas en voorzitter van het congresbestuur van Abop. De vraag is of de regering boven de machtige wens van Leo staat en in het Boven Surinamegebied geen trainingen voor de landbouw geeft vanwege de Covid-dreiging of dat binnen de regering is besloten dat de marronpartij Abop de marronproblemen maar moet oplossen. Verkavelingspolitiek is immers niet onbekend in de Surinaamse realiteit. Echter, deze regering had een vliegende start door te beloven dat ministeries en beleidsgebieden niet van een bepaalde partij zouden zijn.

Eisen VEEL LIJKT TE wijzen naar de opstelling: ze lossen het maar onderling op. Zo is het stichting A Marron Kompas die recent aangaf dat minister Diana Pokie van Grondbeleid en Bosbeheer handelingen heeft gepleegd die het daglicht schuwen. De minister werd ondanks dat er andere inzichten naar voren kwamen toch met verplicht verlof gestuurd door de president en is kennelijk tot de 16de van deze maand in functie.

De jongste aanval van A Marron Kompas richt zich op de directeur van Telesur, Mike Antonius. Die zou willens en wetens het achterland informatie onthouden door de weigering om werkzaamheden aan Telesur-masten in het binnenland te hervatten. Die werkzaamheden waren wegens het bestaande vliegverbod door Covid-19 opgeschort. Dat noemt A Marron Kompas een excuus. Of dat waar is laten we in het midden. Intussen zijn de masten weer operationeel. Maar de Telesur-topman verwees in een interview ook naar de ordening goudsector die niet vlot, omdat de problemen met de toen ook uitgevallen Telesur-mast in het Brownsweg gebied ontstonden door de goudzoekers die maar’ a la’ dol graven.

Bijzonder is dat A Marron Kompas wel eist dat de Telesur topman opstapt omdat hij het binnenland geen warm hart zou toedragen, maar met geen woord rept de stichting over het uitblijven van successen van de Commissie Ordening Kleinschalige Goudsector. Bij succes zouden de Telesur-masten te Brownsweg immers geen last ondervinden. Daarnaast is het gebrek aan ordening in deze sector verantwoordelijk voor het vervuilen van het water, de grond en ook het voedsel van de binnenlandbewoners.

Je zou denken dat gestremde toegang tot informatie veel minder gewicht in de schaal zou leggen dan het vervuilen van de gebieden waar de mensen moeten leven. Toch mag Antonius met recht vrezen voor zijn baan, want de afgelopen periode zijn we getuigen van het feit dat wat A Marron Kompas stampvoetend eist, de organisatie ook gedaan krijgt. Haar voorzitter zit in welgeteld zeven rvc’s met als een van de belangrijkste functies president-commissaris bij Staatsolie. Niets aan de hand, beweert zijn broer, de vicepresident, want er zijn mensen met nog meer functies. Wil dat misschien zeggen dat een directeurspost bij een Staatsbedrijf ook moet kunnen?

Licht en water VEEL HOEVEN DE binnenlandbewoners trouwens niet te verwachten aan steun van de VHP. Tijdens de begrotingsbehandeling zei prominent lid Sham Binda dat de mensen van het binnenland even hard moeten betalen voor licht en water als de bewoners in andere gebieden. Hij vindt dat niemand vrijgesteld mag worden van betalen, omdat iedereen gebruikt.

Binda gaat in zijn zwart-wit-opstelling eraan voorbij dat het Van Blommestein Stuwmeer is gebouwd ten koste van de woonplaats van veel binnenlandbewoners. Geplaatst in piepkleine transmigratiewoningen moesten ze jarenlang aanschouwen hoe de stroomkabels over hun hoofd liepen naar de kustvlakte. Zonder stroom bleef ook de ontwikkeling van hun kinderen achter. Of ze nu de volle pond moeten betalen, terwijl hun kinderen de ontwikkeling moesten missen, is een discussie die absoluut gevoerd moet worden.

Dat ze moeten betalen voor water wordt ook uit context gezien: het is de Surinaamse overheid geweest die consequent heeft gefaald in het ordenen van de mineralensector. Dat ging ten koste van het leefgebied van vele binnenlandbewoners. Doordat het rivierwater vervuild raakte door onder andere kwik, werd leidingwater noodzaak. Is het eerlijk om in die context geld te vragen van binnenlandbewoners die niet eens erkend worden in hun bestaan als tribale en inheemse volkeren? Volgens Binda dus wel.

Over het onderwijs in het binnenland kunnen we kolommen vol schrijven. Infrastructuur en geschikt personeel ontbreken consequent. Nu de school pas in oktober weer begint, is de angst levensgroot dat veel kinderen uit het binnenland de school voor goed achter zich zullen laten.

Ontwikkelingsvisie OPMERKELIJK IS DAT A Marron Kompas zich publiekelijk niet sterk maakt voor dit soort zaken. De stichting schijnt daardoor vooral een ontwikkelingsvisie richting het binnenland te ontberen. Vooral politiek en politieke besluitvorming interesseren de organisatie. Met politiek zijn immers grote belangen gemoeid. Een visie opstellen, dialoog aangaan met belanghebbenden en ondersteunend werken naar de ontwikkeling van het binnenland toe, is andere koek dan posities opeisen en invullen.

LINK ORIGINAL: DWT Online

Entornointeligente.com

Smart Reputation