Veel pinkstergemeenten vinden swabben en testen 'onwerkbaar' » EntornoInteligente

Veel pinkstergemeenten vinden swabben en testen ‘onwerkbaar’

veel_pinkstergemeenten_vinden_swabben_en_testen_onwerkbaar.jpg

Entornointeligente.com /  

PARAMARIBO – In navolging van de Gemeente en Bedieningen van Gods Bazuin Ministries weigert ook het Evangelie Centrum Suriname (ECS) de mogelijke voorwaarde van de regering voor het weder openstellen van de kerken. Een ‘onwerkbare voorwaarde’ noemt het ECS swabben en sneltesten van de gemeenteleden alvorens ze de kerk mogen betreden.

“Wij vragen ons af wat de reden is waarom deze voorwaarde die bovendien ingaat tegen de grondrechten van de kerkbezoekers moet worden toegevoegd aan de al in overleg met de verschillende religieuze organisaties ontwikkelde protocollen en gemaakte afspraken”, meldt het ECS in een persbericht. De organisatie verwijst daarbij naar het recht van godsdienstvrijheid en het recht van zelfbeschikking over het lichaam en het recht op privacy.

ECS zegt met verbazing kennis genomen te hebben van het voornemen van de regering, om het houden van kerkdiensten weer toe te staan, onder voorwaarde dat de bezoekers vooraf zouden moeten swabben, zodat middels een sneltest kan worden vastgesteld of zij al dan niet Corona/COVID-19 besmet zijn. “Wij van het Evangelie Centrum Suriname zijn ons bewust van de huidige zorgwekkende gezondheidssituatie in het land en zijn altijd bereid medewerking te verlenen, ter verbetering van de situatie. Voor zover het – gelet op de dan geldende omstandigheden – om redelijke verlangens zijdens de overheid gaat of zaken, die niet indruisen tegen onze Bijbels gefundeerde geloofsovertuiging, normen en waarden”.

Het ECS zegt echter te ervaren dat zij niet de morele vrijheid heeft onze medewerking te verlenen aan het voornemen van de overheid om swabben en sneltesten te eisen. “En zullen dat derhalve in geen van de ongeveer vijftig bij onze zendingsgenootschap aangesloten gemeenten in stad en district toestaan”, aldus het ECS.

De 75 kerken van de Gemeente en Bedieningen van Gods Bazuin Ministries in de verschillende districten, hadden eerder deze week bij monde van hun bisschop Steve Meye ook gemeld niet mee te zullen werken aan de pilot die de overheid voor 11 juli wil uitvoeren om de kerkdiensten weer open te stellen voor gelovigen. Voor deze pilot zou de mogelijkheid worden bekeken om trainingen te faciliteren voor leden van religieuze organisaties, die een medische achtergrond hebben. Die zouden dan COVID-19-sneltesten uit kunnen voeren bij bezoekers van de gebedshuizen.

LINK ORIGINAL: DWT Online

Entornointeligente.com

www.smart-reputation.com
Smart Reputation Smart Reputation

Noticias de Boxeo

Boxeo Plus
Boxeo Plus
Repara tu reputación en Twitter con Smart Reputation
Repara tu reputación en Twitter con Smart Reputation

Adscoins

Smart Reputation

Smart Reputation